GAME PLAYSTATION 2

Súng Nerf 01 & 02 – Nerf Secret Strike AS-1 >>> đã bánBộ súng Nerf 03 & 04 - Nerf Rebelle Power Pair Pack >>> đã bánSúng Nerf 05 – Nerf N-Strike Elite Triad EX-3 Blaster. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp bắn từng viên 1 với chốt kéo lên đạn bố trí dưới tay cầm.Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1685.jpg
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1687.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Triad_EX-3
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=1f6QZqk-KfI
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp cho tha hồ bắn (gốc chỉ có 3 viên), gồm 6 viên đạn đầu tròn và 3 viên đạn đầu hít.
+ Kích thước súng: dài 12cm, cao 14cm
Tình trạng súng còn mới tinh
Giá bán: 250kSúng Nerf 06 – Nerf N-Strike Reflex IX-1 Blaster >>> ĐÃ BÁNNerf Strikefire. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Loại súng sidearm có thể chơi 1 mình hoặc gắn kèm thêm với các cây súng trường. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.

Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Strikefire
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=3K3hvCZ4H8w
+ Kích thước súng: dài 18.5, cao 15cm.

Súng Nerf 07

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1697.jpg
+ Kèm theo đến 9 viên đạn (gốc chỉ có 6 viên), gồm 5 viên đạn đầu tròn dính và 4 viên đạn đầu tròn
Tình trạng súng còn khá mới.
Giá bán: 240k

Súng Nerf 08

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1702.jpg
+ Kèm theo đến 9 viên đạn (gốc chỉ có 6 viên), gồm 5 viên đạn đầu tròn dính và 4 viên đạn đầu hít
Tình trạng súng hơi cũ 1 chút.
Giá bán: 200kNerf Nite-Finder EX-3. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Súng được thiết kế kèm theo 1 ống ngắm chiếu tia đèn đỏ (Sử dụng 2 pin tiểu)

Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Nite_Finder_EX-3
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=h0fqB1qRl10
+ Kích thước súng: dài 25cm, cao 16cm

Súng Nerf 09 - Nerf Nite-Finder EX-3

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1707.jpg
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp (gốc chỉ có 3 viên), 6 viên đạn đầu tròn và 3 viên đạn đầu hít.
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 300k

Súng Nerf 10 - Nerf Nite-Finder EX-3

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1710.jpg
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp (gốc chỉ có 3 viên), 3 viên đạn đầu tròn và 6 viên đạn đầu hít.
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 300k

Súng Nerf 11 - Nerf Nite-Finder EX-3

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1715.jpg
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp (gốc chỉ có 3 viên), 3 viên đạn đầu tròn và 6 viên đạn đầu hít.
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 300kSúng Nerf 12 - Nerf N-Strike Elite XD Firestrike Blaster. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Súng được thiết kế kèm theo 1 ống ngắm chiếu tia đèn đỏ (Sử dụng 2 pin tiểu)

Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1718.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Firestrike_(Elite_XD)
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=6ORotJNM03Y
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp (gốc chỉ có 3 viên), gồm 6 viên đạn đầu tròn và 3 viên đạn đầu hít
+ Kích thước súng: dài 22.5cm, cao 14cm.
Tình trạng còn mới tinh
Giá bán: 400kSúng Nerf 13 - Nerf N-Strike Elite Firestrike Blaster. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Súng được thiết kế kèm theo 1 ống ngắm chiếu tia đèn đỏ (Sử dụng 2 pin tiểu)

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1723.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Firestrike_(N-Strike_Elite)
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=6ORotJNM03Y
+ Kèm theo đến 9 viên đạn xốp (gốc chỉ có 3 viên), gồm 6 viên đạn đầu tròn và 3 viên đạn đầu hít
+ Kích thước súng: dài 22.5cm, cao 14cm.
Tình trạng còn mới tinh
Giá bán: 380kSúng Nerf 14 - Nerf Maverick Rev-6. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp mỗi lần 6 viên vào trái khế ru-lô và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Thiết kế tranh trượt lên đạn có thể thao tác rất nhanh.

Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1724 2.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Maverick_REV-6
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=tQ-8xtthKb0
+ Súng với thiết kế bắn súng với trái khế tự động xoay
+ Kèm theo đến 8 viên đạn (gốc chỉ có 6 viên), gồm 3 viên đạn đầu tròn và 5 viên đạn đầu hít
+ Kích thước súng: dài 29cm, cao 17cm
Tình trạng súng còn khá.
Giá bán: 350kSúng Nerf 15 - Nerf Maverick Rev-6 >>> ĐÃ BÁN


Súng Nerf 16 – Nerf N-Strike Elite Strongarm Blaster >>> ĐÃ BÁN


Súng Nerf 17 – Nerf Zombie Strike Hammershot Blaster >>> ĐÃ BÁN


Súng Nerf 18 – Nerf Dart Tag Snapfire 8 Blaster >>> ĐÃ BÁN


Súng Nerf 19 – Nerf Dart Tag Speedload 6 Blaster >>> ĐÃ BÁNSúng Nerf 20 - Súng Nerf Vortex Vigilon. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn đĩa xốp an toàn và đạn này cực kỳ bền chắc. Súng nạp mỗi lần 5 viên và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.Xem thêm hình ảnh chi tiết trong link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1769.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Vigilon
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=TBQiCfSu0KQ
+ Kèm theo 5 viên đạn đĩa.
+ Kích thước súng: dài 31cm, cao 20cm, ngang 7cm.
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 700kSúng Nerf 21 – Nerf Dart Tag Furyfire. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp mỗi lần 10 viên vào trái khế ru-lô và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Thiết kế tranh trượt lên đạn như kiểu shotgun có thể thao tác rất nhanh.


Xem thêm hình ảnh chi tiết trong link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1771.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Furyfire
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=HHhyFMmnMIU
+ Kèm theo 16 viên đạn (gốc chỉ có 10 viên), gồm 8 viên đạn đầu tròn và 8 viên đạn đầu hít)
+ Kích thước súng: dài 43cm, cao 19cm
Tình trạng còn khá.
Giá bán: 630k >>> tạm giữ orderSúng Nerf 22 – Súng Nerf 23 – Nerf Barrel Break IX-2. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn với mỗi lần bắn ra 1 hoặc 2 viên. Nạp đạn và bắn mỗi lần 1 hoặc 2 viên đạn.

Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Barrel_Break_IX-2
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=7DdZzvxcMlQ
+ Kèm theo đến 12 viên đạn, gồm 6 viên đạn đầu tròn và 6 viên đạn đầu hít
+ Kích thước súng: dài 45.5cm, cao 16cm
Tình trạng còn khá mới
SỐ LƯỢNG CÓ 02 CÂY
Giá bán: 750k/câySúng Nerf 24 – Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Blaster >>> đã bánSúng Nerf 25 – 26 – 27Nerf Recon CS-6. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn xốp an toàn. Sử dụng băng đạn 6 viên, bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Súng có thể tháo lắp 5 bộ phận rời và tạo thành 4 kiểu súng khác nhau. SÚNG KHÔNG CÓ KÈM THEO ỐNG NGẮM ĐÈN LASER

Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Recon_CS-6
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=6VLiM2Bwq9Y
+ Kèm theo đến 12 viên đạn (gốc chỉ có 6 viên),
+ Kích thước súng: dài 71cm, cao 19cm, ngang 5.5cm.
Tình trạng súng còn khá mới.
Giá bán: 850k >>> còn 2 cây

 Súng Nerf 28 – Nerf N-Strike Elite Retaliator >>> ĐÃ BÁNSúng Nerf 29 - Nerf N-Strike Elite Hail-Fire. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ)Súng bắn tự động hoạt động bằng pin. Súng bắn đạn xốp an toàn. Súng bắn liên tục 4 băng đạn với mỗi băng đạn có 6 viên, có cần gạt chuyển đổi băng đạn và bắn liên tục từng viên một sau mỗi lần bóp cò. Hệ thống pin và mô-tơ tạo lực hơi đẩy đạn đi.Xem thêm hình ảnh chi tiết trong link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1843.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Hail-Fire
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=G9KY7e9ITQQ
+ Kèm theo có đầy đủ 4 băng đạn như bản gốc, có đến 30 viên, dư ra 6 viên, (bản gốc có tổng cộng 24 viên) (Có thể nâng cấp lên dùng với 8 băng đạn)
+ Kích thước súng: dài 49cm, cao 24cm, ngang 24cm.
Sử dụng 4 viên pin tiểu
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 1400kSúng Nerf 30 - Nerf Vortex NitronLoại súng hàng khủng. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng máy bắn tự động hoạt động bằng pin, bắn đạn đĩa xốp an toàn, đạn này cực kỳ bền chắc. Súng có băng đạn 20 viên (chỉ kèm theo 10 viên đạn) bắn liên tục sau mỗi lần bóp và giữ cò súng hoặc bắn từng viên sau mỗi lần bóp và thả cò súng ra. Hệ thống pin và mô-tơ tạo lực hơi đẩy đạn đi. KHÔNG CÒN ỐNG NGẮM KÈM THEO NHƯ BẢN GỐC.


Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1852.jpg
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1853.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Nitron
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=RZpUpvKh3-4
+ Kèm theo có 10 viên đạn đĩa, có thể tự tìm mua thêm đạn nhưng loại đạn này cũng khá đắt
+ Sử dụng 6 viên pin trung, có pin kèm theo
+ Kích thước súng: dài 65.5cm, ngang 13cm, cao 34cm
Tình trạng: súng còn khá mới, KHÔNG KÈM THEO ỐNG NGẮM HỒNG NGOẠI
Giá bán: 1400kSúng Nerf 31 – Nerf N-Strike Longstrike CS6 >>> ĐÃ BÁNSúng Nerf 32 – Nerf N-Strike Long Shot CS-6. Loại hàng khủng, súng trường bắn tỉa rất dài. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). ĐÃ THAY ỐNG NGẮM THƯỜNG BẰNG ỐNG NGẮM CHIẾU ĐÈN LASER.
Súng bắn đạn xốp an toàn. Sử dụng băng đạn 6 viên, bắn từng viên 1 sau mỗi lần lên đạn.

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1883.jpg
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1886.jpg
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1893.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Longshot_CS-6
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=uePRnP-RIFU
+ CÓ THỂ TÁCH RỜI THÀNH 2 SÚNG KHÁC NHAU
+ BÁNG SÚNG CÓ THỂ KÉO DÀI HOẶC THU NGẮN
+ Kèm theo đến 18 viên đạn, 2 băng đạn (gốc chỉ có 12 viên). Có thể mua thêm băng đạn dài 18 viên có bán riêng bên dưới.
+ Kích thước súng rất dài: 97cm.
Tình trạng súng còn rất mới.
Giá bán: 2300kBộ băng đạn dài 18 viên. Hàng thương hiệu Hasbro chính hãng (Mỹ). >>> đã bánHộp 30 viên đạn Nerf Elite Darts. Hàng chính hãng Hasbro (Mỹ). Mới 100% nguyên hộp chưa khui >>> ĐÃ BÁN HẾT
Bịch 36 viên đạn Nerf N-Strike >>> ĐÃ BÁNÁo giáp Nerf. Còn mới tinh

Giá bán: 120k/cáiBia Nerf điện tử. Hàng chính hãng của Hasbro (Mỹ).
Bia bắn điện tử với bảng hiện số điểm cùng với âm thanh lời nói chỉ dẫn và thông báo số điểm. Có 3 chế độ chơi.

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1911.jpg
http://i809.photobucket.com/albums/zz18/sung_nerf/DSC_1913.jpg
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Tech_Target_Set
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=cg671Mow3yM
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 400k


Thông tin liên hệ:
A.Nguyên - C.Phương - 0903 612950

451/10/9 Hai Bà Trưng F8Q3 

Make a free website with Yola