Nerf Guns

MỚI ÚP LÊN ĐỢT HÀNG NGÀY 01/09/2015

UPDATE 09/2018

Súng Nerf 001 & 002 - Nerf Jolt (cam). Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). LOẠI SÚNG MINI. Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần bên dưới tay cầm
LINK THAM KHẢO:

https://nerf.hasbro.com/en-us/product/nerf-n-strike-elite-jolt-blaster:96633D59-5056-9047-F584-CCF05F1D30DA

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 10 x 10 x 3.5cm.

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 130k/cây

 

 

 

Súng Nerf 003 - Nerf Elite Jolt. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). LOẠI SÚNG MINI. Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần bên dưới tay cầm
LINK THAM KHẢO:

https://nerf.hasbro.com/en-us/product/nerf-n-strike-elite-jolt-blaster-green:EA2DED09-5056-9047-F5F1-8CBE583309F0

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 10 x 10 x 3.5cm.

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 140k

 

 

 

Súng Nerf 004 - Nerf Zombi Strike Jolt. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). LOẠI SÚNG MINI. Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần bên dưới tay cầm
LINK THAM KHẢO:

https://nerf.hasbro.com/en-us/product/nerf-n-strike-elite-jolt-blaster-green:EA2DED09-5056-9047-F5F1-8CBE583309F0

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 10 x 10 x 3.5cm.

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 150k

 

 

Súng Nerf 005Nerf Rebelle Mini Blaster. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). LOẠI SÚNG MINI. Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần bên dưới tay cầm
LINK THAM KHẢO:

https://uae.souq.com/ae-en/nerf-rebelle-power-pair-a4807-6995891/i/

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 14x14x3.5cm

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 160k

 

 

 

Súng Nerf 006Neff BowsStrike. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần phía sau tay cầm
VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=ogPF06pU5yM

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 21x20x13cm

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 250k

 

 

 

Súng Nerf 007Star Wars First Order Stormtrooper Nerf Blaster. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn. Mỗi lần nạp và bắn 1 viên đạn bằng cách kéo cần phía sau tay cầm
VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=tnu9QUS9V0A

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Kích thước: 21x11.5x4cm

Tình trạng còn rất mới với lực bắn còn rất mạnh.

Giá bán: 280k

 

 

 

Súng Nerf 008 - Nerf Nite-Finder EX-3. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). SÚNG CÓ ĐÈN LASER. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.
Link tham khảo:

http://nerf.wikia.com/wiki/Nite_Finder_EX-3

Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=h0fqB1qRl10

+ Kích thước súng: dài 25cm, cao 16cm

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình (nguyên gốc chỉ có 3)

Tình trạng: súng còn rất mới, lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 290k

 

 

 

Súng Nerf 009 - Nerf Nite-Finder EX-3. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). SÚNG CÓ ĐÈN LASER. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.
Link tham khảo:

http://nerf.wikia.com/wiki/Nite_Finder_EX-3

Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=h0fqB1qRl10

+ Kích thước súng: dài 25cm, cao 16cm

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình (nguyên gốc chỉ có 3)

Tình trạng: súng còn rất mới, lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 290k

 

 

 

Súng Nerf 010 - Nerf Nite-Finder EX-3. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). SÚNG CÓ ĐÈN LASER. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.
Link tham khảo:

http://nerf.wikia.com/wiki/Nite_Finder_EX-3

Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=h0fqB1qRl10

+ Kích thước súng: dài 25cm, cao 16cm

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình (nguyên gốc chỉ có 3)

Tình trạng: súng còn rất mới, lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 290k

 

 

 

Súng Nerf 011 - Nerf Dart Tag Sharp Shot. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). SÚNG CÓ ĐÈN LASER. Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn.
VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=-XNwo-UFmFM

+ Kích thước súng: dài 24cm, cao 15cm, ngang 5cm

Kèm theo 6 viên đạn xốp như trong hình

Tình trạng: súng còn khá mới, lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 250k

 

 

 

Súng Nerf 012 - Nerf Vortex Proton Blaster. Hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ. Súng bắn đạn đĩa xốp an toàn và đạn này cực kỳ bền chắc. Súng nạp và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn
VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=m9Iu0Ufdtso

+ Kèm theo có 3 viên đạn đĩa (bản gốc ban đầu có 3 viên, bản mở rộng Double Your Discs có 6 viên)

+ Kích thước súng: dài 25cm, cao 17cm, ngang 7cm.

Tình trạng súng còn khá mới, CHỐT GIỮ KHAY ĐẠN ĐÃ BỊ MÒN nên sau khi kéo khay đạn ra phải dùng tay giữ lại để đặt đạn vào. Lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 250.000

 

 

 

Súng Nerf 013 - Nerf Maverick Rev-6. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp mỗi lần 6 viên vào trái khế ru-lô và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Thiết kế tranh trượt lên đạn có thể thao tác rất nhanh.
Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=tQ-8xtthKb0

+ Súng với thiết kế bắn súng với trái khế tự động xoay

+ Kèm theo 9 viên đạn như trong hình

+ Kích thước súng: dài 29cm, cao 17cm

Tình trạng súng còn khá mới, lực bắn còn rất mạnh

Giá bán: 380k

 

 

 

Súng Nerf 014 - Nerf Zombie Strike Hammershot Blaster. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp mỗi lần 5 viên vào trái khế ru-lô và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Thiết kế theo kiểu súng cổ với chốt kéo gạt lên đạn.
Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=u_XxC-U8nyA

+ Súng với thiết kế bắn súng với trái khế tự động xoay

+ Kèm theo đến 10 viên đạn (gốc chỉ có 5 viên

+ Kích thước súng: dài 30cm, cao 17.5cm

Tình trạng súng còn rất mới.

Giá bán: 480k

 

 

 

Súng Nerf 015 - Zombie Strike FlipFury. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn, nạp mỗi lần 12 viên vào 2 trái khế ru-lô và bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Thiết kế với thanh trượt lên đạn thao tác nhanh và cò lật đổi trái khế.
Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=bAbaBMre3oE

+ Súng với thiết kế bắn súng với 2 trái khế tự động xoay

+ Kèm theo 12 viên đạn như trong hình

+ Kích thước súng: dài 32cm, cao 19cm, ngang 6.5cm

Tình trạng súng còn mới tinh.

Giá bán: 630k

 

 

 

Súng Nerf 017 - Nerf Recon CS-6. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn. Sử dụng băng đạn 6 viên, bắn từng viên một sau mỗi lần lên đạn. Súng có thể tháo lắp 5 bộ phận rời và tạo thành 4 kiểu súng khác nhau.

Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=6VLiM2Bwq9Y

+ Kèm theo đến 2 băng đạn 6 viên, tổng cộng 12 viên đạn (nguyên gốc chỉ có 6 viên),

+ Kích thước súng: dài 71cm, cao 19cm, ngang 5.5cm.

Tình trạng súng còn khá mới, lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 680.000

 

 

 

Súng Nerf 018 - Nerf N-Strike Elite Retaliator 18. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn. Súng dùng 1 băng đạn 18 viên, bắn từng viên 1 sau mỗi lần lên đạn. Súng có thể tháo lắp 5 bộ phận rời tạo thành 4 kiểu súng khác nhau.


VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=laO7jKKKIV4

+ Kèm theo đến 18 viên đạn như trong hình

+ Kích thước súng: 66 x 23 x 5.5cm.

Tình trạng súng còn khá với lực bắn còn rất tốt.

Giá bán: 750k

 

 

 

Mới 100% Full box - Nerf N-Strike Elite Retaliator 12. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn đạn xốp an toàn. Súng dùng 1 băng đạn 12 viên, bắn từng viên 1 sau mỗi lần lên đạn. Súng có thể tháo lắp 5 bộ phận rời tạo thành 4 kiểu súng khác nhau.
VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=laO7jKKKIV4

+ Kích thước súng: 66 x 23 x 5.5cm.

Giá bán: 1.000.000

 

 

 

Súng Nerf 019 - Nerf Vortex Nitron. Loại súng hàng khủng. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng máy bắn tự động hoạt động bằng pin, bắn đạn đĩa xốp an toàn, đạn này cực kỳ bền chắc. Súng có 1 băng đạn 20 viên (chỉ kèm theo 10 viên đạn) bắn liên tục sau mỗi lần bóp và giữ cò súng hoặc bắn từng viên sau mỗi lần bóp và thả cò súng ra. Hệ thống pin và mô-tơ tạo lực hơi đẩy đạn đi.


Video tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=RZpUpvKh3-4

+ Đi kèm theo súng là 1 ống ngắm KHÔNG ĐÈN.

+ Kèm theo có 10 viên đạn đĩa, có thể tự tìm mua thêm đạn nhưng loại đạn này cũng khá đắt

+ Sử dụng 6 viên pin trung, có pin kèm theo

+ Kích thước súng: dài 65.5cm, ngang 13cm, cao 34cm

Tình trạng: súng còn khá, còn hoạt động tốt hết

Giá bán: 1.000.000

 

 

 

Súng Nerf 021Nerf Elite RapidStrike CS-18. SÚNG BẰNG DÙNG PIN. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn bằng pin, sử dụng 4 pin trung. Hoạt động với mô tơ hút đẩy đạn, bắn đạn liên tục sau mỗi lần bóp cò súng.


VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=wF6JB8ufiX8

Súng đi kèm băng đạn 18 viên và 18 viên đạn như trong hình

Tình trạng súng còn khá mới.

Giá bán: 1.050.000

 

 

 

 

Súng Nerf 022 - Nerf Zombie Strike ZED Squad Longshot CS-12. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng bắn bằng hệ thống cơ, mỗi lần nạp 6 hoặc 12 viên đạn, bắn từng viên 1 sau mỗi lần lên đạn.


VIDEO THAM KHẢO:

https://www.youtube.com/watch?v=fWSHBi-n25s

Súng đi kèm 2 băng đạn 12 và 6 với tổng cộng 18 viên đạn như trong hình

Kích thước súng:

Chiều dài thân súng dài 60-67cm, thêm nòng súng dài 18cm

Chiều cao thân súng: 24cm, thêm ống ngắm cao 7cm

Ngang: 13cm

Tình trạng súng còn khá mới với lực bắn còn rất tốt

Giá bán: 1.800.000

 

 Cây ná Angry BirdStar Wars Koosh. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ).
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/01/DSC_61542-horz.jpg

VIDEO THAM KHẢO:
https://www.youtube.com/watch?v=y4amP5_tV2Y
Tình trạng còn khá mới đẹp nhưng dây đã bị giãn, có thể thay bằng dây khác
Kích thước: 23 x 13 x 4cm.
Giá bán: 150k >>> 120.000
  

 


Nerf Vortex Nitron. Loại súng hàng khủng. Hàng Hasbro chính hãng (Mỹ). Súng máy bắn tự động hoạt động bằng pin, bắn đạn đĩa xốp an toàn, đạn này cực kỳ bền chắc. Súng có 1 băng đạn 20 viên và 1 băng đạn 10 viên (chỉ kèm theo 10 viên đạn) bắn liên tục sau mỗi lần bóp và giữ cò súng hoặc bắn từng viên sau mỗi lần bóp và thả cò súng ra. Hệ thống pin và mô-tơ tạo lực hơi đẩy đạn đi.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/01/DSC_63352.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://www.upsieutoc.com/image/IIRsd8
http://www.upsieutoc.com/image/IIRdBC
Link tham khảo:
http://nerf.wikia.com/wiki/Nitron
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=RZpUpvKh3-4
+ Đi kèm theo súng là 1 ống ngắm thường, không phải loại đèn tia laser.
+ Kèm theo có 10 viên đạn đĩa, có thể tự tìm mua thêm đạn nhưng loại đạn này cũng khá đắt
+ Sử dụng 6 viên pin trung, có pin kèm theo
+ Kích thước súng: dài 65.5cm, ngang 13cm, cao 34cm
Tình trạng: súng còn khá, còn hoạt động tốt hết
Giá bán: 1400k >>> 1100k
 
 
 

Một số phụ kiện Nerf:
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/01/DSC_63782.jpg


Áo giáp NerfHàng Hasbro chính hãng (Mỹ) - 90k/cái
 
Mắt kính Nerf - HẾT
 


LH Shop: A.Nguyên - C.Phương
0903.612.950 - (028)39956488
73/28 Huỳnh Văn Bánh P.17 Q.Phú Nhuận
(Khu vực chợ Phú Nhuận)

Make a free website with Yola