GAME PLAYSTATION 2

TỔNG CỘNG CÓ ĐẾN 8 TRANG, mời các bạn nhấn vào các link sau để xem:


TRANG 08

 *** Đồ chơi búp bê Barbie – Mô hình & Phụ kiện

*** Búp Bê nhỏ + Mô hình & Phụ kiện

http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6224.jpg

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Từ trái sang phải:
Búp bê chân dài. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6228.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6230.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6235.jpg
Chiều cao: 28.5cm.
Tình trạng còn rất mới
Giá bán: 120.000

Barbie 01. Hàng Trung Quốc chất lượng tốt.
Điều chỉnh được các khớp: đầu qua lại, cánh tay, chân
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6236.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6239.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6241.jpg
Chiều cao: 29.5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 70.000

Barbie 02. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6243.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6246.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6247.jpg
Chiều cao: 28.5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 110.000http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6250.jpg

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Từ trái sang phải:
Barbie 03. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6251.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6253.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6256.jpg
Chiều cao: 30cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 120.000

Barbie 04. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6258.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6259.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6262.jpg
Chiều cao: 30cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 120.000

Barbie 05. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6264.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6265.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6267.jpg
Chiều cao: 30cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 130.000http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6270.jpg

Từ trái sang phải:
Barbie 06. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹmade in Indonesia. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6271.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6273.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6275.jpg
Chiều cao: 30cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 170.000 >>> đã bán


Barbie 07. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6278.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6279.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6281.jpg
Chiều cao: 30cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150.000

Barbie 08. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân. Chiều cao: 30cm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6283.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6287.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6285.jpg
Nguyên bản có tính năng sử dụng pin nhưng không còn dùng được, không có cặp cánh sau lưng
Hình thức còn rất mới.
Giá bán: 120.000http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6289.jpg

Từ trái sang phải:
Barbie 09. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 28.5cm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6291.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6293.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6296.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150.000

Barbie 10. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6298.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6301.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6300.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160.000

Barbie 11. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6303.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6306.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6308.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 180.000 >>> đã bán
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6310.jpg

Từ trái sang phải:
Barbie 12. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm. Có kèm theo chiếc bóp đầm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6311.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6314.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6316.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160.000

Barbie 13. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được nhiều khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm.
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6317.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6319.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6321.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 190.000http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6323.jpg

Từ trái sang phải:
Barbie 14Có nhạc. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm.
* Có 1 nút nhấn phát ra 2 đoạn ngắn bài hát của Barbie. Sử dụng 3 pin nút, có pin kèm theo
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6326.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6328.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6329.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 240.000 >>> đã bánBarbie 15Có nhạc. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, đầu gối. Chiều cao: 30cm.
* Có 1 nút nhấn phát ra 2 đoạn ngắn bài hát của Barbie. Sử dụng 3 pin nút, có pin kèm theo
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6331.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6334.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6336.jpg
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 270.000 >>> đã bán
Barbie Beauty Salon. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6338%20-%20Copy.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6338.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6340.jpg
Với các chi tiết như trong hình. Trong đó:
+ Chiếc bàn lớn có 2 ngăn tủ kéo ra vào
+ Chiếc bàn làm tóc có máy hấp tóc có thể nâng lên xuống, xoay vòng 3600 , vòi nước và khóa mở có thể quay qua lại, có 1 ngăn tủ lớn kéo ra vào
+ Chiếc ghế cao có thể ngã lưng 1 chút, gác chân có thể bẻ lên xuống
+ Có kèm theo 1 chiếc máy sấy tóc + lược
* Không kèm theo Barbie
Tình trạng còn rất mới
Giá bán: 320.000
– Giá thuê tối thiểu: 50k/tuầnBộ chuồng ngựa đua Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. (Không kèm theo Barbie)
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6343%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau: (Không kèm theo Barbie)
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6343.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6344.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6347.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6349.jpg
Với các chi tiết như trong hình:
* Chú ngựa đua:
+ có tiếng hí, khi bẻ ngược 2 chân sau thẳng ra giống như tư thế ngựa đang nhảy vượt rào thì ngựa sẽ hí lên.
+ 2 chân trước có khớp chân và khớp gối
+ Khi gạt đầu ngựa xuống thì 2 chân trước co quặp lên và 2 chân sau duỗi thẳng ra sau
+ Sử dụng 3 viên pin nút, có pin kèm theo
+ Kích thước ngựa: cao 31cm, dài 26cm, ngang 7cm
* Chiếc chuồng ngựa:
+ Rào xếp ra vào với chốt khóa
+ Cửa đóng mở
+ Kích thước: cao 31cm, ngang 18.5cm, sâu 31
* Bộ rào tập nhảy:
+ 3 mức chiều cao
+ thanh chắn nguyên gốc đã bị mất và thay bằng 1 thanh chắn khác
+ Kích thước: ngang 23cm, sâu 5cm, cao 19.5cm
* Phụ kiện: sô nước và chiếc chổi cào
Tình trạng cả bộ còn rất mới (Không kèm theo Barbie)
Giá bán: 750.000
– Giá thuê tối thiểu: 90k/tuầnNgựa Barbie trắng. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. (Không kèm theo Barbie)
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6351%20-%20Copy.jpg

Link tham khảo:
http://www.babystore.lv/?dir=view&id=19697&lang=en
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6351.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6352.jpg
Kích thước: dài 29cm, cao 25.5cm, ngang 7cm.
Tình trạng còn rất mới (Không kèm theo Barbie)
Giá bán300.000
– Giá thuê tối thiểu: 50k/tuầnNgựa Barbie biết đi. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ (Không kèm theo Barbie)
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6354%20-%20Copy.jpg

Link tham khảo:
http://www.amazon.de/Mattel-T2705-0-Barbie-Champion-Zubeh%C3%B6r/dp/B003NE50GE
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=hbTZov73ha4
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6354.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6358.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6359.jpg
XIN LƯU Ý: Vì vừa hoạt động với motor bên trong, vừa có âm thanh nên phải dùng pin loại tốt, 4 pin tiểu AAA. Nếu dùng nhiều thì hơi hao pin nhé.
Hoạt động với 3 nút nhấn:
+ Nút nhấn phía sau yên ngựa để tắt mở
+ Nút nhấn trên đầu ngựa để ngựa kêu lên và bước đi cùng với âm thanh của tiếng vó ngựa (tiếng gõ của móng ngựa). Đồng thời phần yên ngựa sẽ nhấp nhô lên xuống. Phần yên có 1 chiếc móc kẹp để giữ chặt phần hông của Barbie.
+ Nút gạt đè đuôi ngựa xuống thì ngựa sẽ vừa hí vang vừa huơ 2 chân trước
+ Ngoài ra, khi bẻ thẳng 2 chân sau về phía sau thì 2 chân trước cũng duỗi thẳng về phía trước như tư thế ngựa đang nhảy vượt rào, cùng với tiếng ngựa hí vang.
Kích thước: cao 24cm, dài 29cm, ngang 7.5cm.
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 650.000Cỗ xe Barbie 01Có đèn nhạc. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. Không kèm theo ngựa.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6361%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6361.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6365.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6369.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6372.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6378.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6379.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6382.jpg
Bộ gồm:
- 1 cỗ xe với nút nhấn phát ra dãy đèn chớp cùng với 1 giai điệu nhạc ngắn. Sử dụng 3 pin tiểu AAA. 4 bánh xe đẩy chạy. Kích thước: cao 35cm, dài 36.5cm, ngang 17cm.
- 1 Barbie thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. Cao 28.5cm. Điều chỉnh được các khớp: đầu nghiêng qua lại, cánh tay, chân, đầu gối.
- 1 cây Magic Wand của Barbie, hàng Mattel, với nút nhấn phát đèn sáng xanh hình chú ngựa có cánh. Sử dụng pin nút, có pin kèm theo
TÌNH TRẠNG: Tất cả còn rất mới. Phần lồng kính mica của cỗ xe có 1 vết nứt nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì. Nắp chụp phía trên của cỗ xe để che ổ pin, gắn vào lồng kính với 2 cái chốt nhựa nhưng đã bị gãy mất 1 cái chốt do trước đó không biết mở ổ pin thế nào nên mình đã cạy làm gãy 1 bên. Đã dùng 1 tí keo mềm đính lại dùng tốt không sao hết.
Không kèm theo ngựa, các bạn có thể mua thêm ngựa và dùng dây cột vào.
Giá bán: 580.000
– Giá thuê tối thiểu: 60k/tuầnCỗ xe Barbie 02. Hàng thương hiệu Mattel của Mỹ, MADE IN MEXICO.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6383%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6383.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6386.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6387.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6390.jpg
+ 4 bánh xe đẩy chạy
+ Kích thước: dài 34cm, ngang 18cm, cao 25cm
Không kèm theo Barbie.
Không kèm theo ngựa, các bạn có thể mua thêm ngựa và dùng dây cột vào
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 270.000

– Giá thuê tối thiểu: 40k/tuầnXe hơi Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6458.jpg

Xem thêm hình chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6463.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6466.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6469.jpg
Xe với 4 bánh đẩy chạy
Không kèm theo Barbie
Kích thước xe: dài 34cm, ngang 19cm, cao 12cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 300.000 – Giá thuê tối thiểu: 50k/tuầnSiêu thị Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6391-1.jpg

Xem thêm hình chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6391.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6393.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6395.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6398.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6400.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6402.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6403.jpg
Gồm:
+ Quầy thực phẩm tươi mát có kích thước: cao 31cm, ngang 25cm, sâu 6cm. Có 1 ngăn tủ lạnh đóng mở
+ Quầy giày dép túi xách có kích thước: cao 27.5cm, ngang 22.5cm, sâu 4cm
+ Quầy thu ngân có kích thước: cao 31cm, ngang 23cm, sâu 8cm. Máy thu ngân có 1 ngăn tủ tiền. Có thêm 1 ngăn tủ bên hông.
+ Búp bê nhân viên thu ngân cao 30cm. Điều chỉnh được các khớp: đầu, cánh tay, chân, đầu gối.
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 580.000Bộ nhà Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của MỹMô hình hoành tráng với rất nhiều chi tiết.
Không kèm theo Barbie trong các link hình bên dưới (chỉ để vào cho các bạn dễ hình dung tương quan về kích thước)
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6405-1.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6405.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6408.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6413.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6418.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6420.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6422.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6425.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6427.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6428.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6432.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6433.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6437.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6442.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6446.jpg
Gồm có:
* Phòng khách:
+ Bộ bàn 2 ghế, trong đó chiếc bàn có kích thước cao 11cm, đường kính 11cm – Cùng với 1 bình hoa và 1 xâu chìa khóa nhà
+ Bộ bàn ghế salon + kệ tủ để TV + TV + đầu máy + 2 hộp đĩa CD + tủ mỹ phẩm có chân xoay vòng + chiếc gương xoay vòng + cây đèn + chú cún con + khay thức ăn + mâm trái cây
* Phòng ngủ:
+ Chiếc giường ngủ + cây đèn + chiếc bàn đầu giường + ghế ngồi + mấy cuốn sách + điện thoại + đồng hồ để bàn + chiếc cân sức khỏe
+ Bộ tủ quần áo 3 khối với các cánh cửa tủ đóng mở
+ Bộ bàn ghế trang điểm có: gương soi, 1 ngăn tủ đóng mở, chiếc hộp đựng trang sức, va li đóng mở, đèn bàn, máy chụp hình, chiếc lược, mặt dây chuyền Barbie, 3 chai mỹ phẩm
* Phòng tắm:
+ Bồn tắm với vòi nước và van khóa có thể dùng tay xoay
+ Chiếc bồn vệ sinh với 2 nắp đóng mở như thật
+ Bộ chậu rửa mặt với bồn rửa + vòi nước + van khóa có thể dùng tay xoay. Gương soi, hộp và ống kem đánh răng, ngăn tủ cabinet bên dưới với cánh cửa đóng mở. Bên hông có giá treo khăn
+ Tủ đựng vật dụng phòng tắm có 1 cánh cửa đóng mở
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 1.800.000Bộ giường cũi búp bê baby. Hàng thương hiệu Mattel – Fisher Price chính hãng của Mỹ.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6447-1.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6447.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6450.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6451.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6454.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6456.jpg
Gồm:
+ 1 chiếc cũi baby có treo cũi có thể dùng tay xoay vòng và các con thú lục lắc, 1 chiếc gối. Đặc biệt thêm với chiếc cửa trượt lên xuống như thật. Cao 23.5cm, ngang 11.5cm, sâu 6cm.
+ Em bé
+ Chiếc ghế rung
+ Chiếc bô vệ sinh
+ 3 bình sữa + 1 hộp phấn + 1 hộp khăn giấy vệ sinh + 1 chai xà bông tắm bé
+ 1 chiếc tủ có 1 ngăn kéo ra vào. Cao 15.5cm, ngang 12cm, sâu 5.5cm
+ 1 bàn thay tả cao 15cm, ngang 11.5cm, sâu 5.5cm
Tình trạng tất cả còn rất mới
Giá bán: 550.000Bộ Barbie nhỏ. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6471-1.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6471.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6476.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6477.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6480.jpg
Chi tiết như trong hình.
Barbie điều chỉnh được các khớp: đầu, cánh tay, chân. Cao 16cm.
Giá bán: 280.000 – Giá thuê tối thiểu: 50k/tuầnhttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6572.jpg

Từ trái sang phải và trên xuống dưới:
Va li kéo Barbie. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng với tay kéo kéo lên xuống, va li đóng mở. Cao 7.5cm, ngang 5cm, sâu 2.5cm. Còn rất mới.
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6574.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6576.jpg
Giá bán: 50.000 >>> đã bán


Túi xách Barbie 01. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Kích thước: cao 6.5cm, ngang 5.5cm. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6579.jpg
Giá bán: 20.000

Túi xách Barbie 02. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Kích thước: cao 3cm, ngang 2.5cm. Còn mới tinh.
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6581.jpg
Giá bán: 15.000

Xách tay Barbie 03. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Có khóa đóng mở. Cao 4.5cm, ngang 3cm. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6583.jpg
Giá bán: 20.000

Ví Barbie 04. Hàng xịn rất chất lượng. Kích thước: 3 x 1.8cm. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6584.jpg
Giá bán: 10.000

Xách tay Barbie 05. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Có khóa đóng mở. Cao 4.5cm, ngang 3cm. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6584-1.jpg
Giá bán: 20.000

Xách tay Barbie 06. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng bằng nhựa đúc. KT: 3.5 x 2.5cm. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6584-2.jpg
Giá bán: 15.000

Xách tay Barbie 07. Hàng xịn cao cấp cực kỳ đẹp. Kt: 3.2 x 2.8cm. Còn mới tinh.
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6584-3.jpg
Giá bán: 25.000http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6585.jpg

Từ trái sang phải:
Ghế sân khấu xoay Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. Vừa là 1 chiếc ghế lớn xoay vừa là 1 sân khấu xoay cho Barbie (Barbie tự đứng được) với chân xoay vòng 3600
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6585-1.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6587.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6588.jpg
Kích thước: đường kính 14.5cm, cao 8cm.
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 100.000

Ghế Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ.
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6589.jpg
Kích thước: lưng ghế cao 14cm, ngang 4.5cm, sâu 5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 50.000

Thùng đá Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ.
Có nắp đóng mở, còn khá mới.
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6590.jpg
Kích thước: cao 3.5cm, ngang 5.5cm.
Tình trạng còn khá.
Giá bán: 30.000http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6600.jpg

Giày Barbie. (Khi mua cùng với Barbie thì giảm giá 5k/đôi)
Từ trái sang phải:
Giày Barbie 01. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Barbie có thể tự đứng khá dễ khi mang vào. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6601.jpg
Giá bán: 50.000

Giày Barbie 02. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Barbie có thể tự đứng khá dễ khi mang vào. Còn mới tinh
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6602.jpg
Giá bán: 35.000

Giày Barbie 03-07. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. Kích thước hơi rộng 1 chút so với chân của Barbie.
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6604.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6605.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6606.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6607.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6608.jpg
Giá bán: 20.000/đôihttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6610.jpg

Giày Barbie. Số thứ tự từ trái sang phải từ 08 đến 10
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6611.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6613.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6615.jpg
Giày Barbie 08: 30k – 09 & 10: 25khttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6617%20-%20Copy-horz.jpg

Giày Barbie. Số thứ tự từ trái sang phải từ 11 đến 15
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6617.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6619.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6620.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6623.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6624.jpg
Giá bán: 20.000/đôihttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6627%20-%20Copy-horz.jpg

Giày Barbie. Số thứ tự từ trái sang phải từ 16 đến 20
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6627.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6628.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6630.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6633.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6634.jpg
Giá bán: 20.000/đôihttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6637%20-%20Copy-horz.jpg

Giày Barbie. Số thứ tự từ trái sang phải từ 21 đến 25
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6637.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6639.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6640.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6643.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6644.jpg
Giá bán: 20.000/đôihttp://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6729%20-%20Copy-tile.jpg

Mắt kính Barbie. Giá bán: 15k/cái (nếu mua cùng Barbie thì 10k/cái)
Số thứ tự từ trái sang phải theo thứ tự từ 01 đến 11:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6729.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6731.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6733.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6735.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6737.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6739.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6740.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6742.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6745.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6747.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6748.jpgMáy pha cà phê Barbie CaféHàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, cực kỳ hay và cực kỳ chất lượng
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_5989.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở các link sau:
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_5992.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_5994.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_5996.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_5997.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6000.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6001.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6003.jpg
Máy cực kỳ đẹp và cực kỳ hay với rất nhiều tính năng.
Máy có 2 chế độ cho trẻ vừa chơi vừa học: chế độ tự pha Café và chế độ game pha theo order:
Máy có nhiều nút để lựa chọn:
+ 1 chiếc ly với nắp đậy với chất lỏng màu hồng bên trong (không mở nắp ra được đâu nhé”
+ 1 chiếc cối đựng các hạt cà phê bên trong
+ Nút Push to Mix (nút nhấn màu hồng lớn bên cạnh cối đựng hạt cà phê) để xay cà phê
+ 1 cần gạt để máy đưa bộ vòi chảy nước xuống và chảy các thức uống đã lựa chọn ra ly
+ 2 nút chọn Drink Size để chọn kích cỡ ly lớn hoặc nhỏ
+ 2 nút chọn Drink Type để chọn loại thức uống như là: orange juice, hot apply cider, strawberries smoothie, orange smoothie, chocolate milkshake, vanilla milkshake, lemon tea, … tea, tea, hot chocolate, cocoa, café moka, moka, café …, …, cappuccino, coffee
+ 2 nút chọn Extras để chọn các hương vị như: sprinkles, mushmellows, vitamin, sweetener , salt, with cream, cream, milk, sugar, vitamin boost.
+ nút + để chọn thêm hương vị trên vào trong thức uống
+ nút cancel để hủy món vừa chọn
+ nút hình bông hoa để báo thức uống đặc biệt trong ngày “Today’s special is …”
Ngoài ra, khi bạn còn đang phân vân chưa quyết định thì máy có thể sẽ hỏi các câu như “Can I get you something else?” “Would you like cream?”; “Are you finished?” … và máy sẽ tự động tắt sau vài phút bạn không tương tác với máy: “Thanks for visiting my café”
*
CHẾ ĐỘ CAFÉ TỰ PHA
: Khi chọn chế độ này thì máy sẽ phát lên câu nói:
“Welcome to the Barbie Café. Use the buttons to select your drinks and pull the lever when you finish”
(Chào mừng bạn đến với Barbie Café. Dùng các nút nhấn để lựa chọn các thức uống và kéo cần gạt sau khi hoàn tất lựa chọn)
Sau khi đã chọn kích cỡ ly, loại thức uống và hương vị, gạt cần gạt xuống thì máy sẽ phát ra âm thanh đang có nước thức uống đó chảy xuống ly và máy sẽ thông báo loại thức uống mà bạn đã chọn cùng với các câu nói tán thưởng về hương vị của nó …
*
CHẾ ĐỘ GAME
: pha thức uống theo order
Máy sẽ phát ra tên chi tiết của thức uống order number 1. Bạn sẽ chọn các nút nhấn chọn lựa để pha theo yêu cầu. Sau đó gạt cần gạt xuống, máy sẽ báo loại thức uống mà bạn vừa chọn so với chi tiết của order. Nếu bạn đã lựa chọn sai thì máy sẽ yêu cầu bạn pha lại. Nếu bạn đã pha đúng thì máy sẽ phát âm thanh nước thức uống chảy xuống ly và khen tặng bạn. Tiếp tục máy sẽ yêu cầu bạn pha thức uống theo order number 2 … Khi ở chế độ này, nút hình bông hoa dùng để lặp lại cho bạn nghe chi tiết của order
+ Ngoài ra, còn 1 nắp Water Fill giống như là nơi cho nước vào.
+ Có 3 mức chọn âm lượng: Low, Medium, High
Máy sử dụng 3 pin tiểu AA thông dụng.
Kích thước máy: dài 20cm, ngang 11.5cm, cao 25cm.
Tình trạng cả bộ máy còn mới tinh
Giá bán: 700.000Bộ bếp Barbie. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. Bếp kích thước nhỏ nhưng rất chi tiết và kèm theo rất nhiều phụ kiện. (không kèm theo Barbie)

http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6845%20-%20Copy.jpg
Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6845.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6849.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6851.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6854.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6855.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6858.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6859.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6861.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6863.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6865.jpg
+ Chiếc bếp có kích thước: cao 26.5cm, ngang 30cm, sâu 7.5cm
+ Lò vi ba có cánh cửa đóng mở, lò nướng có cánh cửa đóng mở
+ 1 cánh cửa tủ đóng mở
+ bồn rửa 2 ngăn với vòi nước quay qua lại được
+ chiếc máy hút bụi tí hon có bánh xe lăn được
+ Máy xay sinh tố có nắp đóng mở
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 600.000 >>> đã bán
Bộ vật dụng nhà tí hon. Tổng hợp hàng chất lượng tốt cao cấp, với các chi tiết như trong hình. (Chơi phù hợp với búp bê Barbie bên trên hoặc chơi cùng với các búp bê bên dưới)
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6874.jpg

Xem hình chi tiết trong link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6875.jpg
Giá bán: 130.000Ngôi nhà chồn. Hàng thương hiệu Epoch Co. Ltd (Nhật). Bằng chất liệu nhựa mica dày bền chắc.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6791%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6791.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6796.jpg
+ cặp vợ chồng chồn điều chỉnh được các khớp đầu, cánh tay, chân.
Kích thước ngôi nhà: cao 14cm, đường kính 14cm.

Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 280.000 – Giá thuê tối thiểu: 50k/tuầnBộ 11 búp bê nhỏ. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ cực kỳ dễ thương và chất lượng. Mỗi búp bê cao 11cm, điều chỉnh được các khớp đầu, cánh tay, chân. Cùng với rất nhiều phụ kiện (xem hình chi tiết).
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6651%20-%20Copy-tile.jpg

http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6669%20-%20Copy-vert.jpg


Xem hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6651.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6656.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6658.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6660.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6662.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6663.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6666.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6668.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6669.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6672.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6674.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6675.jpg
Ngoài ra, còn có kèm theo 1 bộ bàn ghế, cây son, máy sấy tóc đồ chơi, 2 chiếc xách tay, lược (xem hình chi tiết)
Giá bán: 1.350.000http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6698%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình lớn chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6698.jpg
Từ trái sang phải:
Giường búp bê nhỏ 01. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ. Loại giường có ngăn tủ bên dưới.
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6704-horz.jpg
Kích thước: dài 12.3cm, ngang 6cm, cao 7.7cm.
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 100.000 >>> đã bán


Giường búp bê nhỏ 02. Hàng thương hiệu Origin Products (Mỹ).
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6710-horz.jpg
Kích thước: dài 11cm, ngang 5.5cm, cao 6.5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 60.000 >>> đã bán


Bồn tắm búp bê nhỏ. Hàng thương hiệu Mattel của Mỹ cực kỳ chất lượng.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6713-horz.jpg
Kích thước: dài 12.5cm, ngang 6cm, cao 5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 80.000Tiệm làm đẹp búp bê. Hàng thương hiệu Origin Products (Mỹ). (Không kèm theo búp bê)
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6764%20-%20Copy.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6764.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6768.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6772.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6775.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6780.jpg
Với các chi tiết như trong hình. Trong đó:
+ Các ngăn tủ cũng là các thùng đựng đồ nghề đi trang điểm và cũng vừa là các ghế ngồi
+ Kích thước: cao 11.5cm, ngang 13cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 250.000Khách sạn búp bê Polly Hotel. Hàng thương hiệu Origin Products (Mỹ).
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6823.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6824.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6825.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6826.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6830.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6833.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6834.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6836.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6838.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6839.jpg
+ Ngôi nhà đóng mở với các chi tiết như trong các hình chi tiết
+ Cánh cửa khách sạn đóng mở được
+ Kích thước khi đóng: cao 23cm, ngang 20.5cm, sâu 14cm
+ Kích thước khi mở hết: cao 23cm, ngang 37.5cm, sâu 17.5cm.
Tình trạng cả bộ còn rất mới
Giá bán: 650.000
 – Giá thuê tối thiểu: 90k/tuầnNgôi nhà trên cây. Kích thước nhỏ. Hàng thương hiệu Hasbro (Mỹ).
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6133.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6135.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6137.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w8/dochoi01201525/DSC_6138.jpg
Mô hình nhà vườn trên cây với các dụng cụ làm vườn, di chuyển trên nước
+ Kích thước ngôi nhà: cao 19cm, ngang 17cm, sâu 6.3cm.
+ Với các chi tiết rất nhỏ (xem hình): chiếc ca nô có bánh xe đẩy chạy, túi xách, chiếc xuồng, chậu cây, giỏ hoa, hồ nước, cây bàn chà, sô nước, cái xẻng, xe cút kít …
Tình trạng tất cả còn rất mới.
Giá bán: 250.000Hội trường búp bê. Hàng thương hiệu Epoch Co. Ltd. (Nhật) (không kèm theo búp bê). Bằng chất liệu nhựa mica dày bền chắc, rất chất lượng, mái che bằng vải.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6783%20-%20Copy.jpg
Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6783.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6784.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6785.jpg
Kích thước: thành tường cao 16cm, chóp mái cao 26cm, ngang 35.5cm, sâu 21.5cm
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 250.000 >>> đã bán
Ngôi nhà nhạc sĩ thỏ và gấu. Hàng thương hiệu Epoch Co. Ltd (Nhật). Bằng chất liệu nhựa mica dày bền chắc. Kích thước rất nhỏ nhưng vô cùng chi tiết, cực kỳ chất lượng. Đặc biệt với chiếc đèn bàn có sáng đèn.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6797%20-%20Copy.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6797.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6805.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6809.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6811.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6816.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6818.jpg
+ Chiếc đèn bàn với công tắt gạt tắt mở
+ Chiếc tủ sách với 2 cánh cửa đóng mở
+ Chiếc đồng hồ quả lắc khi nghiêng qua lại thì chiếc quả lắc cũng lắc theo
+ Bếp với 2 cánh cửa của 2 lò nướng đóng mở được, các núm xoay vặn được
+ Tủ bếp với 2 ngăn tủ kéo ra vào, 2 cánh cửa tủ cabinet bên dưới đóng mở để lộ ra đường ống nước của bồn rửa phía trên
+ Kèm theo các phụ kiện như trong hình chi tiết
+ Kích thước của chiếc tủ bếp: ngang 11.5cm, cao 4cm (không tính vòi nước), sâu 3.5cm.
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 550.000 >>> đã đặtNgôi nhà tí hon 01. Hàng thương hiệu Bluebird (Anh). Kích thước tí hon nhưng vô cùng chi tiết. Dạng khối nhà đóng mở.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6879.jpg
Xem thêm hình chi tiết trong các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6880.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6881.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6882.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6884.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6886.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6890.jpg
+ Chiếc bập bênh có thể gắn 2 người tí hon kèm theo, gắn vào bập bênh qua lại
+ Chiếc xích đu với tay quay đánh đu
+ Cánh cửa hàng rào đóng mở
+ Kích thước nhà khi đóng: 8.7 x 10.5 x 6.5cm.
+ Kích thước nhà khi mở: 8.7 x 16 x 6cm
Tình trạng còn mới tinh
Giá bán: 200.000 >>> đã bán
Ngôi nhà tí hon 02. Dạng khu nhà sinh hoạt giải trí của sinh viên. Hàng thương hiệu Bluebird (Anh). Kích thước tí hon nhưng vô cùng chi tiết. Dạng khối nhà đóng mở.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6900.jpg
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6901.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6903.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6907.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6909.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6913.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6915.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah47/dochoi01201527/DSC_6918.jpg
+ Kèm theo 3 người tí hon với khớp lưng bẻ gập lên xuống
+ 2 cánh cửa nhỏ bên trong có thể đóng mở
+ Kích thước nhà khi đóng: 10.5 x 13 x 8.5cm
+ Kích thước nhà khi mở: 13.5 x 20 x 8.5cm.
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 280.000 >>> đã bán


TỔNG CỘNG CÓ ĐẾN 8 TRANG, mời các bạn nhấn vào các link sau để xem:

Thông tin liên hệ:
A.Nguyên - C.Phương - 0903 612950
451/10/9 Hai Bà Trưng F8Q3
(XEM 3 BẢN ĐỒ BÊN DƯỚI)
Map data ©2015 Google
Map

 

Make a free website with Yola