BARBIE - Mô hình & Phụ kiện

VUI LÒNG XEM THÔNG TIN RẤT CHI TIẾT Ở BÊN DƯỚI

VUI LÒNG XEM THÔNG TIN RẤT CHI TIẾT Ở BÊN DƯỚI

CHỈ BÁN - KHÔNG CHO THUÊCÁCH PHÂN BIỆT HÀNG CHÍNH HÃNG và HÀNG TRUNG QUỐC NHÁI

Tất cả các mặt hàng đồ dùng & đồ chơi cho bé thương hiệu chính hãng đều có in dập nổi trên phần nhựa bên dưới sản phẩm thông tin chi tiết về thương hiệu và xuất xứ với nét in nổi rất sắc sảo mà hàng nhái không thể làm được, cho dù đó là hàng chính hãng Made in China hay xuất xứ ở đâu đều có cả nhé các bạn. (Đối với các sản phẩm có chi tiết bằng nhựa)

BARBIE second hand còn mới
Có giá từ 50k đến 200k
Sắp xếp theo thứ tự giá giảm dần

 

Barbie 02. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_8942.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJAm9h
http://www.upsieutoc.com/image/IJA17K

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới. Bàn tay phải bị dập vài ngón tay.
Giá bán: 160k
 
  

Barbie 04. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_8960.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJAUNk
http://www.upsieutoc.com/image/IJiDi8

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 190k
 
  

Barbie 07. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_8987.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiYDp
http://www.upsieutoc.com/image/IJiqaw

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 180k
 
 
 
Barbie 11. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9011.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiZNr
http://www.upsieutoc.com/image/IJiIbq

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 12. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9019.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJi4ED
http://www.upsieutoc.com/image/IJikv2

Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 14. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9036.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJixim
http://www.upsieutoc.com/image/IJiJDs

Điều chỉnh được các khớp đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 15. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9043.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJi2bO
http://www.upsieutoc.com/image/IJiMxG

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 16. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9051.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJivvy
http://www.upsieutoc.com/image/IJi0RY

Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150k
 
 
 
Barbie 20. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9082.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJi5FA
http://www.upsieutoc.com/image/IJiHbU

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150k
 
 
 
Barbie 21. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9090.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiXR8
http://www.upsieutoc.com/image/IJiSxK
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 23. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9108.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJinEb
http://www.upsieutoc.com/image/IJiKwk

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 24. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9116.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiAMp
http://www.upsieutoc.com/image/IJiiKC
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 25. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9124.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiyBq
http://www.upsieutoc.com/image/IJiEpD
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 26. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9131.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJiju2
http://www.upsieutoc.com/image/IJiVwr

Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 27. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9138.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJi1Rm
http://www.upsieutoc.com/image/IJi7Ms

Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 28. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9147.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJi6BO
http://www.upsieutoc.com/image/IJiUSG
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 31. Hàng Simba Toys (Mỹ), made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9163.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJtYzN
http://www.upsieutoc.com/image/IJy6BC

Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 110k
 
 
 
Barbie 32. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9171.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJybd8
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3cyD
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 100k
 
 
 
Barbie 33. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9180.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJyWjq
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3Rpt

Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 90k
 
 
 
Barbie 34. Hàng Trung Quốc.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9186.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3IYr
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3NP2
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 70k
 
 
 
Barbie 35. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9195.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3pms
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3GJB

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 70k
 
 
 
Barbie 36. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9204.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3kjO
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3JzE

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 60k
 
 
 
Barbie 37. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9219.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3Ly0
http://www.upsieutoc.com/image/IJ32cN

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 50k
 
 
 
Barbie 38. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9227.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3FPy
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3P6Y

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 50k
 
 
 
Barbie 39. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: khuỷu tay, đầu gối, đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9234.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3lhM
http://www.upsieutoc.com/image/IJ300L

*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 60k
 
 


Barbie 40. Hàng thương hiệu Simba Toys (Mỹ).
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9256.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJ3z4K
http://www.upsieutoc.com/image/IJ35yb

Điều chỉnh được các khớp đầu, cánh tay, chân
Tình trạng còn mới tinh. Cao 30cm.
Giá bán: 130k
 
VÀ CÒN NHIỀU MẪU BARBIE KHÁC, VUI LÒNG ĐẾN XEM TRỰC TIẾP TẠI SHOP


Ngựa Barbie. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng (Mattel)
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_9519.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJjMxm
http://www.upsieutoc.com/image/IJjQVB

Kích thước: dài 29cm, cao 24.5cm.
Tình trạng còn khá
Giá bán: 200k
 
 

Barbie Beauty Salon. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/08/DSC_6338.jpg

XEM THÊM HÌNH ẢNH CHI TIẾT TRONG CÁC LINK HÌNH SAU:
http://www.upsieutoc.com/image/IJj2o2

Với các chi tiết như trong hình. Trong đó:
+ Chiếc bàn lớn có 2 ngăn tủ kéo ra vào
+ Chiếc bàn làm tóc có máy hấp tóc có thể nâng lên xuống, xoay vòng 3600 , vòi nước và khóa mở có thể quay qua lại, có 1 ngăn tủ lớn kéo ra vào
+ Chiếc ghế cao có thể ngã lưng 1 chút, gác chân có thể bẻ lên xuống
+ Có kèm theo 1 chiếc máy sấy tóc + lược
* Không kèm theo Barbie
Tình trạng còn rất mới
Giá bán: 320.000


VÀ CÒN VÀI MẪU ĐỒ CHƠI BARBIE KHÁC, VUI LÒNG ĐẾN XEM TRỰC TIẾP TẠI SHOP


LH Shop: A.Nguyên - C.Phương
0903.612.950 - (028)39956488
73/28 Huỳnh Văn Bánh P.17 Q.Phú Nhuận
(Khu vực chợ Phú Nhuận)


Make a free website with Yola