Linh kiện Lego 01

09/01/2016: Vừa mới cập nhật lại chính xác số linh kiện hiện còn.

XIN THÔNG BÁO: TIẾP TỤC BÁN LẠI LINH KIỆN LEGO CHO NHỮNG ĐƠN HÀNG TỪ 50K trở lên đối với các bạn trực tiếp đến nhận hoặc từ 200k trở lên nếu ship đi các tỉnh thành (do vẫn chưa biết được khi nào mới có thời gian để lắp ráp mô hình với 2 thùng linh kiện về sau, nên mình tiếp tục bán tiếp số linh kiện hiện còn lại cho các bạn có nhu cầu. Nhưng do thật sự là không có thời gian nên mình chỉ ưu tiên bán cho những order từ 50k đối với các bạn trực tiếp đến nhận hoặc từ 200k trở lên nếu ship đi các tỉnh thành vì mỗi lần soạn và cập nhật lại rất mất công, mong các bạn thông cảm nhé!)


Xin lưu ý: do quỹ thời gian hạn hẹp nên các bạn vui lòng chọn mã số linh kiện, đặt trước và vui lòng mua ít nhất 50k ạ. Cảm ơn.

DO VIỆC SẮP XẾP LẠI CÁC LINH KIỆN NÀY MẤT RẤT NHIỀU THỜI GIAN NÊN CÁC BẠN VUI LÒNG CHỌN VÀ NHẮN TIN TRƯỚC MÃ SỐ LINH KIỆN MUỐN MUA ĐỂ MÌNH CHUẨN BỊ SẲN TRƯỚC KHI CÁC BẠN ĐẾN NHÉ. CẢM ƠN!


LINH KIỆN LEGO CHÍNH HÃNG


Hết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0454.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK01 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 bạc, 14 đen, 10 xám nhạt, 18 xám đậm, 7 nâu, 2 xanh dương, 6 tím, 3 cam, 4 vàng, 1 kem, 1 đồng, 3 chuối, 5 đỏ.
Giá bán: 1.500/2 cái >>> hết

Hết - LK02 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 trắng, 3 đỏ, 2 xám đậm, 2 đen, 1 xanh dương đậm, 1 xanh dương, 1 nâu đỏ
Giá bán: 1.500/2 cái >>> đã bán hết


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0456.jpg

Từ trái sang phải:

LK03 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 11 đen, 22 kem, 34 xám nhạt, 44 xám đậm, 14 nâu đỏ, 2 nâu, 2 trắng, 1 đỏ, 1 xanh dương, 3 xanh chuối
Giá bán: 1.000/cái >>> chỉ còn 7 nâu đỏ


LK04 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 13 đen, 7 trắng, 9 xanh lá, 3 vàng, 1 xám đậm, 12 xám nhạt
Giá bán: 3000/2 cái >>> chỉ còn 1 đenhttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0459.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK06 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 11 đen, 9 xám đậm, 12 đỏ, 7 xám nhạt, 4 xanh dương, 2 vàng, 4 nâu, 2 xanh chuối, 2 kem
Giá bán: 3.000/2 cái >>> đã bán hết


LK07 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 17 đen, 13 trắng, 22 xám đậm, 2 xám nhạt, 9 kem, 8 đỏ, 1 nâu đỏ, 4 nâu, 3 xanh dương đậm, 1 xanh lá, 7 xanh chuối
Giá bán: 1.500/cái >>> còn 1 nâu đỏ, 1 xanh láhttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0461.jpg

Từ trái sang phải:

LK08 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 đen, 3 trắng, 8 kem, 8 xám nhạt, 3 đỏ, 3 nâu đỏ, 3 xanh dương, 4 xanh lá, 2 xanh chuối, 1 vàng
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 4 nâu đỏ, 2 xanh lá

LK09 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 5 trắng, 2 kem, 2 xám đậm, 2 nâu đỏ, 2 xanh dương
Giá bán: 2.000/cái >>> chỉ còn 2 nâu đỏ

Hết - LK10 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> đã bán hết


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0463.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK11 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 9 đen, 1 trắng, 6 xám nhạt, 6 đỏ, 1 nâu
Giá bán: 4.000/cái >>> hết


LK13 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 5 trắng, 27 xám nhạt, 11 xám đậm, 9 đỏ, 1 nâu đỏ, 1 cam, 3 cam nâu, 2 nâu, 2 kem, 1 vàng, 1 xanh dương, 3 xanh chuối
Giá bán: 1.500/ cái >>> còn 1 nâu đỏ, 3 cam nâu, 1 cam, 1 xanh dươngHết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0464.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK14 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK15 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết
Hết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0467.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK16 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 39 xám nhạt, 5 xám đậm, 12 đỏ, 3 nâu, 4 xanh dương, 1 tím.
Giá bán: 2.000/cái >>> hết

Hết - LK17 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 trắng, 28 xám nhạt, 10 xám đậm, 6 kem, 1 vàng, 8 đỏ, 2 nâu, 2 xanh dương, 1 chuối.
Giá bán: 2.000/cái >>> hết
Hết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0469.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK18 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 10 trắng, 3 xám nhạt, 12 xám đậm, 1 kem, 1 vàng, 2 xanh dương
Giá bán: 4.000/cái >>> hết

Hết - LK19- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 2 trắng, 10 xám nhạt, 3 xám đậm, 3 đỏ, 1 nâu, 3 kem
Giá bán: 5.000/cái >>> hết
Hết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0471.jpg

Từ trái sang phải:
Hết - LK20 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 đen, 2 trắng, 3 xám đậm, 5 đỏ, 3 nâu đỏ
Giá bán: 6.000/cái >>> hết

Hết - LK21- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 1 trắng, 1 xám nhạt, 1 đỏ
Giá bán: 8.000/cái >>> đã bán hết 

Hết - LK22 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 10.000 >>> đã bánhttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0473.jpg

Từ trái sang phải:

LK23 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 tím, 4 nâu đỏ, 1 xám đậm, 1 xanh chuối
Giá bán: 6.000/cái >>> còn 3 tím, 1 xám đậm, 1 xanh chuối

LK24 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 1 trắng, 1 xám nhạt, 1 xám đậm, 2 kem, 1 xanh dương, 1 xanh lá
Giá bán: 8.000/cái >>> chỉ còn 1 xanh láHết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0474.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK25 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 2 xám nhạt, 2 xám đậm
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

Hết - LK26 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hếthttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0477.jpg

Từ trái sang phải:

LK27 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 15.000

Hết - LK28- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1 đen, 1 xám nhạt, 2 xám đậm, 1 xanh lá
Giá bán: 18.000/cái >>> hết
Hết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0479.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK29 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> đã bán

Hết - LK30 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 25.000/cái >>> hếthttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0480.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK31 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.

Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000/cái >>> đã bán hết


LK32 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 xám đậm, 3 beige,
Giá bán: 30.000/cái >>> chỉ còn 3 cái màu beigeHết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0483.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK33 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 6.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK34 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 7.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK35 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> hết
http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0484.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK36 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 6.000/cặp >>> hết

LK37 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 12 xám đậm, 1 xanh lá, 1 cam, 1 đỏ
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán 2 xámhttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0487.jpg

LK38
– Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.

Số lượng có: 7 cặp đen, 1 cặp xám nhạt, 5 cặp đỏ, 2 cặp trắng, 4 cặp xanh dương đậm,
Giá bán: 8.000/cặp >>> còn 1 cặp xám nhạt, 2 cặp trắng


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0488.jpg

Từ trái sang phải:

LK39 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 1 xanh dương nhạt, 1 đen, 1 đỏ

LK40 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cáihttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0490.jpg

Từ trái sang phải:

LK41 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cặp >>> còn cặp trắng

LK42 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0493.jpg

Từ trái sang phải:

LK43 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cặp >>> đã bán cặp đen và 1 cặp xám

LK44- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cặphttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0495.jpg

Từ trái sang phải:

LK45 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái

LK46 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000/cặphttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0496.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK47 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 10.000 >>> đã bán


LK48- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 10.000

LK49 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 10.000

LK50 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1
Giá bán: 10.000


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0499.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK51 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cặp >>> đã bán hết

LK52 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái

LK53 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cáihttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0500.jpg

Từ trái sang phải:

LK54 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán cặp trắng và 1 cặp xám đậm

LK55 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cặphttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0503.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK56 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cặp >>> đã bán


LK57 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 nâu đỏ, 5 xám nhạt, 6 xám đậm, 1 trắng.
Giá bán: 4.000/cái >>> còn 5 nâu đỏ, 1 xám nhạt


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0505.jpg

Từ trái sang phải:

LK58 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 6.000/cái >>> đã bán 2 xanh dương

Hết - LK59 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 7.000/cái >>> đã bán hết

LK60 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cáihttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0507.jpg

Từ trái sang phải:

LK61 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 trắng, 2 vàng, 8 xám nhạt, 20 xám đậm, 11 đen, 1 hồng
Giá bán: 1.500/ cái >>> còn 1 trắng, 4 xám nhạt, 18 xám đậm, 10 đen

LK62 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 23 đen, 7 trắng, 6 xám nhạt, 11 xám đậm, 6 nâu, 5 nâu đỏ, 5 xanh dương đậm, 1 xanh lá, 6 xanh chuối, 4 đỏ, 4 vàng, 1 hồng
Giá bán: 1.500/cái >>> còn 23 đen, 6 xám nhạt, 1 xám đậm, 5 nâu đỏ, 5 xanh dương đậm, 1 hồnghttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0508.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK63 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 8 cái
Giá bán: 4.000/cái >>> đã bán hết

LK64 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 45 đỏ, 11 hồng, 17 vàng, 7 cam, 4 xanh lá, 3 xanh chuối, 3 xanh dương đậm, 2 xanh dương lợt, 24 trắng.
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 5 hồng, 4 vàng + 7 trắng + 4 xanh lá, 30 đỏ

Hết - LK65 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0511.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK66 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> hết

Hết - LK67 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> hết


LK68 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 16 xanh dương, 16 cam, 4 đỏ, 4 khói, 7 vàng, 1 xanh lá, 16 trắng.
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 10 cam, 5 vàng, 1 xanh lá, 3 trắng


http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0513.jpg

Từ trái sang phải:

LK71 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> còn 1 khói

LK72 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> còn 1 vàng + 2 trắng + 1 xanh đậm + 1 xanh chuối

Hết - LK73 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 6.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK75 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết
http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0515.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK76 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK77- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết


Hết - LK78 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết


LK79 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái >>> còn 1 hồng + 1 vàngHết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0517.jpg
Từ trái sang phải:

Hết - LK81 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 đen, 6 trắng, 3 cam, 7 xám nhạt, 2 vàng, 3 cam, 3 đỏ, 1 nâu đỏ, 1 nâu, 1 xám đậm, 1 xanh dương
Giá bán: 1.500/2 cái >>> đã bán hết

Hết - LK82 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 16 xám đậm, 1 xanh dương đậm, 3 xám nhạt, 1 trắng, 1 nâu đỏ, 10 đỏ, 2 cam
Giá bán: 1.000/cái >>> đã bán hết 

Hết - LK84 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 14 đen, 14 trắng, 7 bạc, 1 xám nhạt, 20 xám đậm, 3 xám đen, 8 nâu, 4 đồng, 1 vàng, 3 cam, 6 đỏ, 1 tím, 11 xanh dương.
Giá bán: 1.500/2 cái >>> đã bán hếtHết - http://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0518.jpg
Từ trái sang phải:

Hết - LK85 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 11 xanh chuối, 5 xanh rêu, 2 xám đậm
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK86 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 xanh rêu, 1 xanh lá, 14 xanh chuối, 11 đen, 4 trắng, 3 xanh dương đậm, 2 xám nhạt, 13 xám đậm, 4 đỏ, 1 nâu, 6 cam, 1 vàng, 1 đồng, 12 kem, 3 xanh dương, 1 xanh dương nhạt
Giá bán: 1.500/2 cái >>> đã bán hết

Hết - LK87 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 9 trắng
Giá bán: 1.500/cái >>> đã bán hếthttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0521.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK88 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> hết

Hết - LK89 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> hết

Hết - LK90 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 1.500/cái >>> đã bán hếthttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0523.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK91 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 2 trắng, 1 kem, 10 xám đậm, 1 xám nhạt, 4 xanh dương đậm, 8 nâu đỏ
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán hết


Hết - LK92 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> hết


LK93 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 15 nâu, 6 đỏ, 1 cam, 3 kem, 1 beige, 2 xám đậm, 11 xám nhạt, 2 xanh dương, 3 xanh dương đậm
Giá bán: 3.000/cái >>> còn 1 cam, 1 beigehttp://i1019.photobucket.com/albums/af315/lego10201306/DSC_0524.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK94 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái >>> hết


Hết - LK95 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen sọc, 1 trắng, 8 xám đậm, 5 đỏ
Giá bán: 4.000/cái >>> hết


LK96 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1 đen, 7 xanh dương đậm, 1 xanh dương, 8 xám đậm, 5 xám nhạt, 1 đỏ, 1 nâu, 1 beige
Giá bán: 1.500/cái >>> còn 1 đen, 5 xanh dương đậm, 1 beige
http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0526.jpg

Từ trái sang phải:

LK101 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 14 đen, 1 trắng, 24 xám đậm, 3 xám nhạt, 6 xanh rêu, 3 xanh dương, 1 xanh dương nhạt, 10 nâu, 2 cam, 3 vàng, 13 hồng đậm, 1 hồng phấn
Giá bán: 1.000/cái >>> còn 13 hồng đậm

LK102 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cáihttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0529.jpg

Từ trái sang phải:

LK103 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 30 xám nhạt, 37 xám đậm, 9 nâu vàng, 5 nâu đỏ, 4 nâu, 23 đen, 4 trắng, 16 đỏ, 9 hồng tím, 2 hồng nhạt, 4 xanh rêu, 2 vàng, 9 xanh chuối, 1 cam, 1 xanh dương, 1 xanh dương nhạt
Giá bán: 3.000/cái >>> còn 5 nâu vàng, 5 nâu đỏ, 9 hồng tím, 2 hồng nhạt

LK104 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 23 đen, 10 trắng, 12 xám đậm, 3 xám nhạt, 6 vàng, 1 đỏ
Giá bán: 4.000/cái >>> còn 19 đen, 2 trắng, 12 xám đậm, 1 xám nhạt, 1 vàng, 1 đỏhttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0530.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK106 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 nâu, 1 kem, 3 xám đậm
Giá bán: 6.000/cái >>> hết

LK107 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 16 đen, 8 trắng, 26 xám đậm, 14 xám nhạt, 6 đỏ, 2 cam, 1 xanh dương
Giá bán: 4.500/cái >>> còn 3 đen, 1 xanh dươngHết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0533.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK108 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 3 trắng, 14 xám đậm, 1 xám nhạt, 8 đỏ, 1 nâu, 1 cam, 3 xanh chuối, 1 xanh lá
Giá bán: 6.000/cái >>> hết

Hết - LK109 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 1 trắng, 2 xám đậm, 3 xám nhạt, 2 đỏ, 2 xanh chuối, 1 vàng, 1 kem
Giá bán: 7.500/cái >>> hết
http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0534.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK110 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết


LK111 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 đen, 1 xám đậm, 1 xám nhạt, 1 vàng, 1 xanh lá, 6 đỏ
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 4 đỏ, 1 xanh láhttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0537.jpg

Từ trái sang phải:

LK112 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 1 đỏ

Hết - LK113 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đỏ, 4 nâu, 1 xám nhạt
Giá bán: 10.000/cái >>> hết
http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0539.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK116 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 13 xám đậm, 18 xám nhạt, 8 trắng, 2 kem
Giá bán: 6.000/cái >>> hết


LK117- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 19 xám nhạt, 16 xám đậm, 2 đen, 3 xanh dương đậm, 5 trắng, 10 vàng 11 đỏ, 1 cam, 1 xanh chuối, 2 beige
Giá bán: 4.500/cái >>> còn 3 vàng, 1 beigehttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0540.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK118 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 8 xanh dương đậm, 2 xám đậm,
Giá bán: 8.000/cái >>> hết


LK119- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 22 xám nhạt, 10 xám đậm, 6 đỏ, 2 kem, 2 xanh dương nhạt
Giá bán: 6.000/cái >>> còn 2 xanh dương nhạthttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0543.jpg

Từ trái sang phải:

LK120 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 9 xám nhạt, 1 xám đậm, 6 xanh chuối, 2 xanh dương, 1 xanh dương nhạt, 2 đỏ, 1 nâu đỏ, 3 vàng
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 5 xanh chuối

Hết - LK121 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 8 xám nhạt, 5 xám đậm, 2 đỏ, 1 xanh dương
Giá bán: 10.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0544.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK122 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 13.000/cái >>> hết

Hết - LK123 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> hết
http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0547.jpg

Từ trái sang phải:

LK126 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 21 đen, 7 trắng, 5 kem, 5 đỏ, 24 hồng tím, 4 hồng nhạt, 1 cam, 31 xám đậm, 20 xám nhạt, 7 xanh lá, 1 xanh chuối, 2 xanh rêu, 1 xanh dương, 1 nâu
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 12 hồng tím

Hết - LK127 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 16 đen, 5 trắng, 6 xám đậm, 16 xám nhạt, 3 đỏ, 1 xanh lá, 1 xanh dương
Giá bán: 3.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0548.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK128 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 xanh rêu, 3 xám đậm, 2 trắng, 2 nâu, 1 đỏ, 1 vàng
Giá bán: 2.000/cái >>> đã bán hết

LK129 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 2 trắng, 6 xám nhạt, 6 xám đậm, 7 hồng tím, 2 xanh dương, 1 đỏ, 1 nâu
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 4 xám nhạt, 3 xám đậm, 7 hồng tímHết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0551.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK130 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> hết

Hết - LK131 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK132 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0552.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK133 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> đã bán hết

LK134 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 10 đen, 1 trắng, 14 xám đậm, 26 xám nhạt, 7 xanh dương đậm, 13 xanh dương, 3 xanh lá, 2 xanh chuối, 2 đỏ
Giá bán: 2.000/cái >>> còn 5 xanh dươnghttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0554.jpg

Từ trái sang phải:

Hết -LK135 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 4 trắng, 4 xám đậm, 19 xám nhạt, 4 đỏ, 3 xanh dương, 1 xanh lá, 2 xanh chuối
Giá bán: 3.000/cái >>> hết


LK136 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 4 xám đậm, 5 xám nhạt, 2 xanh dương đậm, 2 xanh dương, 3 nâu, 2 xanh chuối
Giá bán: 6.000/cái >>> còn 2 xanh dương đậmhttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0556.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK137 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 xám nhạt, 1 đen, 1 đỏ
Giá bán: 4.000/cái >>> đã bán hết

LK138 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán 1 xám

LK139 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 9 xanh dương đậm, 4 trắng, 2 xám đậm, 3 xám nhạt
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 1 trắnghttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0559.jpg

Từ trái sang phải:

LK140 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 8 hồng tím, 20 xanh dương đậm, 5 xanh dương, 1 đỏ, 4 nâu đỏ, 1 xám nhạt
Giá bán: 7.000/cái >>> còn 1 đỏ + 8 hồng tím

LK141 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cáiHết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0560.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK142 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

Hết - LK143 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0562.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK144 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 10 xám nhạt, 1 đen,
Giá bán: 5.000/cái >>> hết

Hết - LK145- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 trắng, 2 xám đậm, 4 xám nhạt, 1 đỏ, 1 beige
Giá bán: 5.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0564.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK146 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 3 xám nhạt,
Giá bán: 8.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK147 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 1 xám nhạt, 1 chuối
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hếtHết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0566.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK148 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 5 xám nhạt, 1 kem
Giá bán: 7.000/cái >>> hết

Hết - LK149 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 xám đậm, 2 xanh rêu
Giá bán: 7.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0568.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK150 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 2 trắng, 5 xám nhạt
Giá bán: 6.000/cái >>> hết

Hết - LK151 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 beige, 1 xám đậm
Giá bán: 8.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0571.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK152 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> hết

Hết - LK153 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cặp >>> đã bán hếtHết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0572.jpg

Từ trái sang phải:
Hết - LK154 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cặp >>> đã bán hết

Hết - LK155- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 2.000/cái >>> hết
Hết - http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0575.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK156 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> hết

Hết - LK157 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cặp >>> đã bán

Hết - LK158 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cặp >>> đã bánhttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0576.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK159 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 7.000/cái >>> đã bán hết

LK160 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> còn cái màu chuốihttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0578.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK161 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết


LK162 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0581.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK163 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cặp >>> hết


LK164 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> đã bán 2 đenhttp://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0582.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK165 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán hết

LK166 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 1http://i1289.photobucket.com/albums/b511/lego10201307/DSC_0584.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK167 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 13.000/cái >>> hết


LK168 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 1 xanh rêuhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0587.jpg

Từ trái sang phải:

LK169 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đỏ, 2 xanh lá, 1 cam, 1 xám đậm
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 1 cam, 1 xám đậm

LK170 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 trắng, 2 xám đậm, 6 xám nhạt, 1 xanh dương, 1 xanh chuối
Giá bán: 5.000/cái >>> chỉ còn 1 xanh chuốihttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0588.jpg

Từ trái sang phải:

LK171 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> còn 1 nâu đỏ

Hết - LK172 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hếtHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0591.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK173 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán

Hết - LK174 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán

Hết - LK175 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết

Hết - LK176 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0593.jpg

Từ trái sang phải:

LK177 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

LK178 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

Hết - LK179 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> đã bánHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0594.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK180 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK181 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán

Hết - LK182 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> hết

Hết - LK183 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bánhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0597.jpg

Từ trái sang phải:

Hết -LK184 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 1 xám đậm
Giá bán: 6.000/cái >>> hết


LK185- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cáihttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0599.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK187 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 trắng, 7 xám nhạt, 1 đen
Giá bán: 5.000/cái >>> hết


LK188 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 7.000/cái >>> còn 2 cáihttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0600.jpg

Từ trái sang phải:

LK189 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cặp

LK190- Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 1Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0603.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK191 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 3.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK192 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hếtHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0605.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK193 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cặp >>> đã bán hết

Hết - LK194 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết

Hết - LK196 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết
Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0606.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK197 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK198 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> hếtHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0608.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK201 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 7.000/cái >>> hết

Hết - LK202 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK203 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hếthttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0611.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK204 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

LK205 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán 3 xanh chuốihttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0612.jpg

Từ trái sang phải:

LK206 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái

LK207 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 25.000/cái >>> HẾT
Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0615.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK208 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

Hết - LK209 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0616.jpg

Từ trái sang phải:
LK210 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000

Hết - LK211 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> hết
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0619.jpg

Từ trái sang phải:

LK212 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 80.000/bộ

Hết - LK213 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000 >>> đã bánhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0620.jpg

Từ trái sang phải:

LK214 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 25.000

LK215 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 50.000Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0622.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK217 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bán

Hết - LK218 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 50.000 >>> đã bán
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0625.jpg

Từ trái sang phải:

LK219 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000

Hết - LK220 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000 >>> đã bán
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0626.jpg

Từ trái sang phải:
LK221 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 11 cái
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 1 cái

Hết - LK222 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán hếtHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0629.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK223 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000/cặp >>> đã bán

Hết - LK224 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> đã bán hếthttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0630.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK225 – Cặp Thang trượt xe chữa cháy. Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000 >>> đã bán

LK226 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0633.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK227 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

LK228 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> HẾT
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0634.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK229 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> hểt


LK230 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái

Hết - LK231 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán
http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0637.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK232 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết


LK233 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000

LK234 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0638.jpg

Từ trái sang phải:

LK235 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

Hết - LK236 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán


LK237 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

LK238 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

LK239 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0640.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK241 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

Hết - LK242 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bán

Hết - LK243 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bánhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0642.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK244 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết


LK245 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000Hết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0644.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK246 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000 >>> đã bán

Hết - LK250 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bánHết - http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0646.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK251 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

Hết - LK252 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bán

Hết - LK253 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

Hết - LK254 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> đã bánhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0648.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK255 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

LK260 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán cái có hìnhhttp://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0650.jpg

Từ trái sang phải:

LK256 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

Hết - LK257 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> đã bán


Hết - LK258 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> đã bán

LK259 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000http://i980.photobucket.com/albums/ae285/lego10201308/DSC_0652.jpg

Từ trái sang phải:

LK261 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000

Hết - LK262 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

Hết - LK263 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bán
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0654.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK265 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> đã bán


LK267 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 đen, 8 xám đậm, 4 xám nhạt, 8 kem, 2 xanh chuối, 1 đỏ
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 6 đen, 6 xám đậm, 2 xám nhạt, 2 kem

LK269 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 15 đen, 15 đỏ, 5 nâu, 8 xám đậm, 4 xám nhạt, 2 xanh dương, 2 xanh lá, 2 vàng, 1 kem
Giá bán: 3.000/cái >>> còn 15 đen, 9 đỏ, 1 nâu, 2 xám đậm, 4 xám nhạt, 1 kemhttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0657.jpg

Từ trái sang phải:

LK270 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng còn: 9 xám nhạt, 10 xám đậm, 1 đen, 1 xanh dương đậm
Giá bán: 5.000/cái

LK271 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cáihttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0659.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK272 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 4.000/cái >>> hết


Hết - LK275 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

LK276 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 8 cái
Giá bán: 15.000/cái >>> còn 6http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0660.jpg

Từ trái sang phải:

LK281 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán 2 trắng

Hết - LK282 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0663.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK284 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết


LK285 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> còn 1 xám đậm, 1 xám nhạthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0676.jpg

Từ trái sang phải:

LK286 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái

LK287 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0664.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK288 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000 >>> đã bán


LK289 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000

LK290 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0666.jpg

Từ trái sang phải:

LK292 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000/cái >>> bán 1, còn 1

LK293 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 15
Giá bán: 20.000/cáihttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0669.jpg

Từ trái sang phải:

LK294 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái

Hết - LK295 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hếtLK296 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0671.jpg

Số lượng có: xem hình

Giá bán: 30.000/bộ 2 nắp xám (hết) – 10.000/1 nắp nâu (còn 1)Hết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0673.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK297 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

Hết - LK298 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0675.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK299 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết


LK300 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> đã bán 2 đenHết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0678.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK301 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán

Hết - LK302 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán

Hết - LK303 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> hết

Hết - LK304 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0681.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK305 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán

Hết - LK306 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000 >>> đã bán

LK307 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0683.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK308 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> đã bán

LK309 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000

Hết - LK310 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0685.jpg

Từ trái sang phải:

LK311 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái

Hết - LK312 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0686.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK313 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cặp >>> đã bán

Hết - LK314 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cặp >>> đã bán

LK315 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 1 vànghttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0688.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK317 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 20 trắng, 1 đen, 1 xám nhạt, 1 vàng, 2 xanh dương
Giá bán: 7.000/cái >>> HẾT


LK318 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 đen, 1 xám đậm, 1 xám nhạt
Giá bán: 7.000/cáihttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0690.jpg

Từ trái sang phải:

LK316 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái


LK319 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 2 đen

Hết - LK320 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
Hết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0693.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK321 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> hết

Hết - LK322 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK324 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
Hết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0695.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK325 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán

Hết - LK326 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000 >>> hết

Hết - LK327 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> đã bán hếtHết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0697.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK328 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> hết

Hết - LK329 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0698.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK330 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> hết


LK331 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cáihttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0701.jpg

Từ trái sang phải:

LK332 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 4 đen

LK333 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000 >>> hết


Hết - LK334 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000 >>> đã bán
Hết - http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0703.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK335 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 trắng, 7 đen, 1 kem
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK336 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 1 trắng, 7 xám nhạt, 4 xám đậm, 5 vàng, 4 đỏ, 1 xanh chuối
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0704.jpg

Từ trái sang phải:

LK337 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán 2 xanh + 1 đỏ + 1 xám nhạt

LK338 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 1 vàng, 1 trắng, 1 xám đậm, 1 xám nhạthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0706.jpg

Từ trái sang phải:

LK339 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 4 xám đậm & 1 xám nhạt

LK340 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết
http://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0708.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK341 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

LK342 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán 2 cái màu camhttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0711.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK343 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

LK344 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 1 trắng, 1 xám đậm, 1 xám nhạt, 1 vàng, 7 đỏ, 2 xanh rêu.
Giá bán: 5.000/cái >>> còn 3 đen, 1 đỏ, 2 xanh rêu, 6 xám nhạthttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0713.jpg

Từ trái sang phải:

LK345 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái

LK346 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 6 đenhttp://i1329.photobucket.com/albums/w553/lego10201309/DSC_0714.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK347 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán hết

LK348 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 9 đen, 5 xám đậm, 2 xanh dương
Giá bán: 8.000/cái >>> đã bán 2 xanh dương, 4 đenHết - http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0716.jpg
Từ trái sang phải:
Hết - LK349 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 6 trắng, 11 xám đậm, 8 xám nhạt, 3 xanh dương, 3 đỏ, 1 vàng.
Giá bán: 4.000/cái >>> hết


Hết - LK350 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 2 đen, 3 xám nhạt, 4 xám đậm, 2 đỏ, 1 xanh dương
Giá bán: 4.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0718.jpg

Từ trái sang phải:

LK351 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 10 đen, 23 đỏ, 27 nâu, 4 xám đậm, 4 xám nhạt, 4 xanh lá, 2 xanh dương, 3 trắng, 1 vàng, 1 kem
Giá bán: 4.000/cái >>> còn 15 đỏ, 26 nâu

Hết - LK352 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 đen, 4 xám đậm, 3 xám nhạt,
Giá bán: 4.000/cái >>> hết
http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0721.jpg

Từ trái sang phải:

LK353 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 đen, 7 xám đậm, 6 xám nhạt, 1 đỏ, 2 vàng, 3 xanh dương, 3 nâu,
Giá bán: 7.000/cái >>> còn 1 đen, 4 xám đậm, 3 xám nhạt, 1 nâu 

LK354 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 7 đen, 23 xám đậm, 8 xám nhạt, 3 vàng , 1 đỏ, 1 xanh dương
Giá bán: 7.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0723.jpg

Từ trái sang phải:

LK355 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 4 đen, 17 xám đậm, 8 xám nhạt, 4 đỏ, 1 trắng,
Giá bán: 8.000/cái >>> còn 5 xám đậm, 2 xám nhạt

LK356 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng còn: 28
Giá bán: 10.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0725.jpg

Từ trái sang phải:

LK357 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 6 đen, 4 trắng, 2 xám nhạt, 1 xám đậm
Giá bán: 7.000/cái >>> đã bán 1 đen, 1 xám đậm

LK358 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0727.jpg

Từ trái sang phải:

LK359 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 16 đen, 1 trắng, 2 xám đậm, 1 xám nhạt, 6 vàng,
Giá bán: 7.000/cái >>> còn 16 đen

LK360 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0728.jpg

Từ trái sang phải:

LK361 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái

Hết - LK362 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 8.000/cái >>> hết
http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0731.jpg

Từ trái sang phải:

LK363 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 2 vàng, 5 xám đậm

Hết - LK364 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000 >>> hết


LK365 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> đã bán 4 đỏ + 2 xám nhạthttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0732.jpg

Từ trái sang phải:

LK366 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000

LK367 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000

LK368 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000LK370 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0735.jpg

Số lượng có: xem hình

Giá bán: 5.000/cái >>> còn 10 đen, 2 xám đậmhttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0736.jpg

Từ trái sang phải:

LK371 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 3 trắng, 5 xám đậm, 2 xám nhạt, 2 dương, 1 nâu
Giá bán: 10.000/cái >>> còn 1 xám đậm, 1 nâu

LK372 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: 18 đen, 5 xám đậm, 6 đỏ, 1 xanh dương
Giá bán: 15.000/cái >>> còn 12 đen,. 5 xám đậm, 1 xanh dươnghttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0739.jpg

Từ trái sang phải:

LK373 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> còn 3 đen

LK374 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> còn 3 đen, 1 xám nhạtHết - http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0740.jpg

Từ trái sang phải:
Hết - LK375 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000/cái >>> đã bán hết

Hết - LK377 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000/cái >>> đã bán hếthttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0742.jpg

Từ trái sang phải:

LK380 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 45.000 >>> hết


Hết - LK381 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 35.000 >>> đã bán


LK379 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0744.jpg

Từ trái sang phải:

Hết - LK382 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 5.000/cái >>> hết


Hết - LK385 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> đã bán hết

LK386 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0746.jpg

Từ trái sang phải:

LK387 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000

LK388 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000

LK389 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0748.jpg

Từ trái sang phải:

LK390 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái

LK391 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0750.jpg
Từ trái sang phải:
LK392 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 10.000/cái >>> hết

LK393 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái >>> hết
http://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0753.jpg

Từ trái sang phải:

LK394 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000

Hết - LK395 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 30.000 >>> đã bánhttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0755.jpg

Từ trái sang phải:

LK396 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 40.000/cái

LK397 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cáihttp://i1283.photobucket.com/albums/a560/lego10201310/DSC_0757.jpg

Từ trái sang phải:

LK398 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 20.000

LK399 - Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 15.000/cái

LK400 – Hàng Lego chính hãng của Đan Mạch với chữ nổi Lego.
Số lượng có: xem hình
Giá bán: 25.000


VUI LÒNG XEM TIẾP KHO LINH KIỆN Ở TRANG LEGO LINH KIEN 02


CÁC BỘ LEGO MÔ HÌNH VÀ LEGO VỤN Ở TRANG LEGO


DO VIỆC SẮP XẾP LẠI CÁC LINH KIỆN NÀY MẤT RẤT NHIỀU THỜI GIAN NÊN CÁC BẠN VUI LÒNG CHỌN VÀ NHẮN TIN TRƯỚC MÃ SỐ LINH KIỆN MUỐN MUA ĐỂ MÌNH CHUẨN BỊ SẲN TRƯỚC KHI CÁC BẠN ĐẾN NHÉ. CẢM ƠN!


Thông tin liên hệ:

A.Nguyên - C.Phương - 0903 612 950

451/10/9 Hai Bà Trưng F8Q3

 

Make a Free Website with Yola.