BARBIE - Mô hình & Phụ kiện


CHỈ BÁN - KHÔNG CHO THUÊBARBIE second hand còn mới
Có giá từ 50k đến 200k
Sắp xếp theo thứ tự giá giảm dần

 

Hoàng tử Quái Vật Disney. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8920.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8921.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8922.jpg
Hàng xịn cao cấp rất chất lượng. PHẦN ĐẦU QUÁI VẬT CÓ THỂ TRÚT BỎ ĐỂ BIẾN THÀNH HOÀNG TỬ ĐẸP TRAI.
Điều chỉnh được tất cả các khớp: cánh tay, khuỷu tay, bàn tay, đầu xoay vòng, cẳng chân.
Tình trạng còn rất mới. Cao 32cm
Giá bán: 320k >>> đã bán

 
 
 
Mẫu nam. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8923.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8924.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8925.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu, cánh tay, chân
Tình trạng còn mới tinh
Giá bán: 280k >>> đã bán

 
 

Barbie Junior. Hàng thương hiệu Mattlel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9392.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9396.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9398.jpg
Kích thước nhỏ, cao 16cm.
Điều chỉnh được các khớp đầu, cánh tay, chân.
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 100k
 
 
 
Bộ Barbie Bác Sĩ. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8926.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8927.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8928.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8929.jpg
Bộ với các chi tiết như trong hình.
Barbie điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu, cánh tay, chân.
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 380k >>> đã bán

 
 

Barbie 01. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8934.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8935.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8940.jpg
Điều chỉnh được các khớp: khuỷu tay, đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 200k
 
 
 
Barbie 02. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8942.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8945.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8947.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới. Bàn tay phải bị dập vài ngón tay.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 03. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8950.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8955.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8956.jpg
Indonesia. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 190k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 04. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8960.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8963.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8966.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 190k
 
 
 
Barbie 05. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8968.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8971.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8974.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân.
Phía sau lưng có 1 cần gạt với nút nhấn trước ngực (không biết để làm gì)
Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 180k
 
 
 
Barbie 06. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8978.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8982.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8985.jpg
Indonesia. Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 180k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 07. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8987.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8989.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8993.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 180k
 
 
 
Barbie 08. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in
Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8996.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_8999.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9001.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 170k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 09. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9004.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9006.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9007.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 170k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 10. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9008.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9009.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9010.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 170k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 11. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9011.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9013.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9016.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 12. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9019.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9023.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9024.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 13. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9026.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9029.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9033.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 14. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9036.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9037.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9040.jpg
Điều chỉnh được các khớp đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 15. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9043.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9047.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9048.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 16. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9051.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9054.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9057.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150k
 
 
 
Barbie 17. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9059.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9061.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9064.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 18. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9067.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9069.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9073.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 19Cinderella (Cô bé lọ lem). Hàng xịn của Disney (Mỹ), made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9074.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9079.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9081.jpg
Điều chỉnh được các khớp: khuỷu tay, cổ tay, đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 160k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 20. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9082.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9087.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9088.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150k
 
 
 
Barbie 21. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9090.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9095.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9096.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 22. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9099.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9101.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9105.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 150k >>> đã bán

 
 
 
Barbie 23. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9108.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9111.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9113.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 24. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9116.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9119.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9121.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 25. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9124.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9127.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9129.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 26. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9131.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9133.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9136.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 27. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9138.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9143.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9144.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 28. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in Indonesia.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9147.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9149.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9153.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 140k
 
 
 
Barbie 29 – Vũ công ba lê. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9156.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9157.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9158.jpg
Điều chỉnh được các khớp: chân có các khớp đàn hồi, đầu xoay vòng, cánh tay. Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 150k
 
 
 
Barbie 30. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China. CÁC KHỚP CHÂN LỎNG TỰ DO TẠO HÌNH.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9159.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9160.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9161.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 160k
 
 
 
Barbie 31. Hàng Simba Toys (Mỹ), made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9163.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9166.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9169.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 110k
 
 
 
Barbie 32. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9171.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9175.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9177.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 100k
 
 
 
Barbie 33. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ, made in China.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9180.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9183.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9185.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 90k
 
 
 
Barbie 34. Hàng Trung Quốc.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9186.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9190.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9192.jpg
Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân, Xem hình chi tiết trong các link sau:
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 70k
 
 
 
Barbie 35. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9195.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong 2 link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9198.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9200.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn mới tinh.
Giá bán: 70k
 
 
 
Barbie 36. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9204.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9206.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9208.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 60k
 
 
 
Barbie 37. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9219.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9223.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9224.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 50k
 
 
 
Barbie 38. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: đầu gối có khớp chìm, đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9227.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9230.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9233.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn khá mới.
Giá bán: 50k
 
 
 
Barbie 39. Hàng Trung Quốc. Điều chỉnh được các khớp: khuỷu tay, đầu gối, đầu xoay vòng, cánh tay, chân
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9234.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9239.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9241.jpg
*** Xin lưu ý: vết lóa sáng ở mắt là do flash của camera
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 60k
 
 


Barbie 40. Hàng thương hiệu Simba Toys (Mỹ).
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9256.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9257.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9260.jpg
Điều chỉnh được các khớp đầu, cánh tay, chân
Tình trạng còn mới tinh. Cao 30cm.
Giá bán: 130k
 
 

Ô tô nhạc Barbie 01. Hàng thương hiệu Goldlok Toys cao cấp của Hongkong.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9503.jpg

Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9507.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9509.jpg
+ Xe có kích thước lớn, có bánh xe đẩy chạy
+ 2 nút nhấn phát ra âm thanh khởi động xe, tiếng máy xe đang chạy, tiếng cài báo động cùng với giai điệu nhạc sôi động
+ Dây đai an toàn có thể tháo ra gắn vào
+ Nắp cốp sau đóng mở có thể đựng những vật nhỏ mang theo
Kích thước xe lớn: dài 39cm, ngang 18cm, cao 13cm.
Sử dụng 2 pin tiểu
Tình trạng xe còn rất mới
Giá bán: 400k
 
 
 
Ô tô Barbie 02. Hàng thương hiệu Mattel của Mỹ.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9510.jpg
Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9514.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9515.jpg
+ Xe chỉ đẩy chạy
+ Dây đai an toàn có thể tháo ra, gắn vào
Kích thước xe: dài 33cm, ngang 17cm, cao 13cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 280k >>> đã bán

 
 
 
Ngựa Barbie. Hàng xịn cao cấp rất chất lượng (Mattel)
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9519.jpg

Xem thêm hình chi tiết ở các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9522.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9525.jpg
Kích thước: dài 29cm, cao 24.5cm.
Tình trạng còn mới tinh
Giá bán: 260k
 
 
 
Xe đạp Barbie. Hàng xịn cao cấp của Mattel nhưng đã bị mất 1 bên giò đạp
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9527.jpg
Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9531.jpg
Bánh xe có thể đẩy đi, giò đạp có thể dùng tay xoay vòng nhưng đã bị mất 1 bên, chống xe gạt lên xuống
Kích thước xe: dài 28cm, tay lái cao 18cm
Giá bán: 140k >>> đã bán

 
 
 
Xe Vespa Barbie. Hàng chính hãng Mattel (Mỹ) rất chất lượng
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9536.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9539.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9542.jpg
+ Chống xe gạt lên xuống
+ Bánh xe có thể đẩy chạy
+ Tay lái có thể xoay vòng
+ ĐẶC BIỆT 1: Cốp xe có thể đóng mở
+ ĐẶC BIỆT 2: Thùng đựng đồ phía sau có thể đóng mở
+ ĐẶC BIỆT 3: Có kèm theo chiếc nón bảo hiểm của Barbie
Kích thước xe: dài 31cm, kiếng xe cao 21cm.
Tình trạng xe còn mới tinh.
Giá bán: 300k >>> đã bán

 
 
 
Xe Lambretta đèn nhạc. Hàng xịn cao cấp.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9544.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết ở các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9546.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9550.jpg
+ Xe phát ra 2 hiệu ứng âm thanh cùng với đèn pha
+ Có 3 nút nhấn: 2 nút trên tay lái để tắt mở đèn và nhạc riêng, 1 nút lớn dưới phần chân để tắt mở nhạc đèn
+ Bánh xe lớn nên xe có thể tự đứng không cần chống xe
+ Sử dụng 3 pin tiểu AAA
Kích thước xe: dài 22cm, tay lái cao 12cm.
Tình trạng xe còn rất mới
Giá bán: 200k
 
 
 
Bộ bồn tắm. Hàng thương hiệu MGA (Mỹ).
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9552.jpg
Xem thêm hình ở link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9555.jpg
+ Vòi sen có thể lấy ra gắn vào
+ Kích thước: dài 20.5cm, thành bồn tắm cao 10cm.
Tình trạng cả bộ còn rất mới.
Giá bán: 100k >>> đã bán

 
 
 
Chiếc vali. Hàng xịn cao cấp Gallery rất chất lượng.
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9557.jpg

Xem thêm hình chi tiết ở link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9560.jpg
+ Tay kéo có thể thu kéo dài ngắn
+ Có bánh xe kéo
+ Có chốt khóa vặn đóng mớ
+ Kích thước lớn: ngang 11cm, cao với tay thu ngắn là 16.5cm, sâu 5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 90k
 
 
 
Hộp trang sức đèn nhạc Barbie. Hàng thương hiệu Mattel của Mỹ cực kỳ chất lượng
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9561.jpg
Có 1 nút nhấn ở phía dưới để kích hoạt đèn nhạc và mở nắp
Kích thước: 16.5 x 15 x 7.5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 170k >>> đã bán

 
 
 
Chiếc tủ gỗ Princess. Hàng xịn cao cấp cực kỳ chất lượng
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9572.jpg
Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9573.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9578.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g58/2016Barbie/DSC_9582.jpg
+ Các ngăn kéo và cánh cửa tủ đóng mở
+ Trụ treo quần áo có thể dùng tay xoay vòng
+ Kích thước tủ: cao 19.5cm, ngang 22cm, sâu 12.5cm.
Tình trạng còn rất mới.
Giá bán: 350k >>> đã bánBarbie Beauty Salon. Hàng thương hiệu Mattel chính hãng của Mỹ
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6338%20-%20Copy.jpg

Xem hình chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6338.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6340.jpg
Với các chi tiết như trong hình. Trong đó:
+ Chiếc bàn lớn có 2 ngăn tủ kéo ra vào
+ Chiếc bàn làm tóc có máy hấp tóc có thể nâng lên xuống, xoay vòng 3600 , vòi nước và khóa mở có thể quay qua lại, có 1 ngăn tủ lớn kéo ra vào
+ Chiếc ghế cao có thể ngã lưng 1 chút, gác chân có thể bẻ lên xuống
+ Có kèm theo 1 chiếc máy sấy tóc + lược
* Không kèm theo Barbie
Tình trạng còn rất mới
Giá bán: 320.000
Bộ giường cũi búp bê baby. Hàng thương hiệu Mattel – Fisher Price chính hãng của Mỹ.
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6447-1.jpg

Xem thêm hình ảnh chi tiết trong các link sau:
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6447.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6450.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6451.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6454.jpg
http://i1065.photobucket.com/albums/u385/dochoi01201526/DSC_6456.jpg
Gồm:
+ 1 chiếc cũi baby có treo cũi có thể dùng tay xoay vòng và các con thú lục lắc, 1 chiếc gối. Đặc biệt thêm với chiếc cửa trượt lên xuống như thật. Cao 23.5cm, ngang 11.5cm, sâu 6cm.
+ Em bé
+ Chiếc ghế rung
+ Chiếc bô vệ sinh
+ 3 bình sữa + 1 hộp phấn + 1 hộp khăn giấy vệ sinh + 1 chai xà bông tắm bé
+ 1 chiếc tủ có 1 ngăn kéo ra vào. Cao 15.5cm, ngang 12cm, sâu 5.5cm
+ 1 bàn thay tả cao 15cm, ngang 11.5cm, sâu 5.5cm
Tình trạng tất cả còn rất mới
Giá bán: 550.000

Thông tin liên hệ:
A.Nguyên - C.Phương - 0903 612950
451/10/9 Hai Bà Trưng F8Q3
Make a Free Website with Yola.